Lokale Actie Groep (LAG)

De uitvoering van LEADER Achterhoek ligt in handen van de Lokale Actie Groep (LAG). Dit zijn de mensen die je begeleiden in je projectaanvraag. De LAG bestaat uit vertegenwoordigers uit de sectoren landbouw, recreatie, toerisme, landschap, arbeid, onderwijs, banken, dorpsbelangen, cultuur en overheden. Ze zijn afkomstig uit de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en waterschap Rijn en IJssel.

Gert Jan te Gronde
Wethouder gemeente Winterswijk

Als geboren Winterswijker, die 15 jaar in de randstad gewoond heeft, weet ik als geen ander hoe prettig het leven is in de Achterhoek. Sinds 2008 woon ik weer met veel plezier in het buitengebied van Winterswijk.
Ik zie dat door de demografische ontwikkeling de leefbaarheid onder druk staat. De technologische ontwikkelingen en de vraag naar meer duurzaamheid maakt dat we juist nu moeten investeren in ons prachtige gebied om de boot niet te missen voor de toekomst. LEADER kan initiatiefnemers van vernieuwende projecten steun in de rug geven, zodat de Achterhoek ook in de toekomst een vitaal gebied blijft.

 

Peter Schrijver
Heemraadslid Waterschap Rijn en IJssel

Peter Schrijver

Waterschap Rijn en IJssel heeft grote interesse in projecten die met circulaire economie en biomassa te maken hebben, temeer omdat WRIJ zelf over deze stromen beschikt. Daarnaast wil WRIJ graag bottom up samenwerken met andere partijen. LEADER biedt uitstekende kansen om dergelijke initiatieven te faciliteren, ik lever dan ook graag mijn bijdrage aan de LAG.

 

Alexander van der Graaff Sales
Consultant Engineering Yacht voor o.a. regio Achterhoek Gemeente Aalten

Ik heb me aangesloten bij de LAG omdat ik een bijdrage wil leveren aan het behoud en de groei van de aantrekkingskracht van de Achterhoekse economie op de jonge Achterhoekse professional.Ik verwacht dat de subsidies van LEADER Achterhoek een sterke impuls gaan geven aan onze regionale economie. Door initiatieven met potentie op weg te helpen naar een duurzaam en zelfstandig bestaan, creëren we indirect nieuwe banen voor jonge professionals en houden we de Achterhoek aantrekkelijk om in te wonen en te werken.

 

Bertus Hesselink
Rundveehouder Gemeente Berkelland

De binding die ik heb met het Achterhoekse platteland is dat ik er woon, leef en werk als landbouwer. Ik ben lid geworden van de LAG omdat ik via diverse functies bij allerlei plattelandsinitiatieven betrokken ben en heel veel mensen en organisaties ken. Ik hoop dat we door goede LEADER-projecten de leefbaarheid in de Achterhoekse gemeenten kunnen versterken.

 

Karin Overbeek
Innovator-business coach, Gemeente Bronckhorst

Ik werk als innovator en business coach in Hummelo, waar ik ook woon. Ik zie veel jongeren vertrekken uit de Achterhoek en wil door mijn deelname aan de LAG jongeren met goede ideeën stimuleren om deze uit te werken tot een succesvol concept. Ik verwacht dat LEADER juist startende ondernemers en young professionals een kans biedt om te verbinden, samen te werken en te innoveren.

 

Marjan Tulp
Journalist en communicatieadviseur, Gemeente Doetinchem

Marjan Tulp LEADER biedt sociaaleconomische kansen voor het Achterhoekse platteland. Ik hou van het platteland en krijg energie van mensen met ondernemingszin. Als lid van de LAG help ik deze mensen graag om hun projecten op de rails te krijgen. LEADER kan deze bevlogen plattelanders daarbij zowel financieel als met inhoudelijke input, zoals door advisering of door samenwerkingspartners te vinden, een duwtje in de rug geven.

 

Ingrid Lambregts
Wethouder Doetinchem

Ik geloof in de lokale kracht van de samenleving. Ik krijg letterlijk energie van alle initiatieven die onze inwoners en ondernemers in de Achterhoekse dorpen en op het platteland ontplooien. Als lid van de LAG LEADER Achterhoek en als wethouder van Doetinchem help ik graag mee om goede initiatieven tot bloei te laten komen en concreet tot uitvoering te brengen. Zo zorgen we er samen voor dat onze unieke Achterhoek mooi en leefbaar blijft!

 

Jeffrey Jansen
Landschapper/planoloog Gemeente Oost Gelre

Jeffrey Janssen

Al vanaf jonge leeftijd woon ik in Mariënvelde, hartje Achterhoek. Ik voel me er thuis vanwege het mooie landschap, de hechte gemeenschappen en door de Achterhoekse nuchterheid. 'D’r an!' is misschien wel één van de meest toonaangevende uitspraken uit de Achterhoek. Het staat voor de gedrevenheid waarmee Achterhoekers in het leven staan en waarmee wij onze omgeving willen inrichten. Vanuit mijn vakgebied hou ik me graag bezig met projecten die ons platteland mooier en aangenamer maken. Als lid van de LAG kan ik bijdragen aan projecten die er écht toe doen, vanuit idee naar uitvoering. Ik verwacht (en hoop) dat deze ideeën door LEADER praktijk zullen worden. Door LEADER kunnen we unieke projecten realiseren die de Achterhoek meer op de kaart kunnen zetten. Daarnaast levert het een bijdrage aan nieuwe initiatieven om met krimp om te gaan.

 

Theo Winters
Eigenaar Melkveebedrijf Winters/'t Kempke ijsspecialiteiten, Gemeente Oude IJsselstreek

Geboren en getogen op het Achterhoekse platteland wil ik mij via LAG LEADER inzetten voor een vitale en innovatieve Achterhoekse samenleving!

 

 

 

Ria Vreman
Ondernemer, Gemeente Winterswijk

Ria Vreman

Graag wil ik meedenken en meewerken aan de instandhouding van de gezonde en leefbare Achterhoek. Als algemeen bestuurslid van de vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland heb ik ervaren hoeveel positieve energie er in de Achterhoek aanwezig is. We hebben hier prachtige innovatieve bedrijven die voor de nodige werkgelegenheid zorgen. Om de werkgelegenheid te handhaven en te versterken moeten we onze krachten bundelen en kennis delen; investeren in nieuwe vormen van samenwerken. Met deze overtuiging ben ik lid geworden van LAG LEADER-Achterhoek.

 

Roel Poppink
‎Rentmeester Duvekot - Medewerker Grondzaken TenneT, Gemeente Winterswijk

Roel Poppink

Als jager en natuurliefhebber ben ik veel te vinden op het Achterhoekse platteland, ik woon dan ook op een boerderij in het buitengebied van Winterswijk. Als mede-opsteller van een nieuwe omgevingsvisie voor het buitengebied van Winterswijk, heb ik veel te maken met actieve inwoners en initiatieven uit het buitengebied. Als LAG-lid lijkt het me leuk om mensen te inspireren waardoor ze projecten kunnen starten die het platteland sterker maken. LEADER biedt veel kansen.

 

Mark Hoftiezer
Landbouwer en bestuurslid PJG

Mark Hoftiezer

Leven is beleven, in Aalten en de rest van de Achterhoek bruist het van de ideeën. Als geboren en getogen Achterhoeker ben ik jaren actief geweest bij de Plattelands Jongeren Gelderland en de lokale afdeling Jong Gelre Aalten. Daar heb ik vele mooie activiteiten en projecten voorbij zien komen. De lokale betrokkenheid zorgt voor de binding met de Achterhoek. De LEADER subsidie is een ultieme kans om jouw idee met een steuntje in de rug te verwezenlijken. Als LAG-lid hoop ik hieraan bij te dragen en deze beleving uit te dragen. Laat deze kans dus ook niet voorbij gaan en zorg ervoor dat jouw idee werkelijkheid wordt!

Arie Schoenmaker
Adviseur LAG
Joke Emaus
Adviseur LAG
Winny Scheeringa
Adviseur LAG
Jolanda Kemna LEADER-coördinator
 

Winny Scheeringa