Dit bedoelen we met Leefbare Veerkrachtige Dorpen

‘Achterhoek, de meest gezonde en vitale regio van Europa’ luidt de titel van de nieuwe Lokale Ontwikkelings Strategie (LOS) voor LEADER Achterhoek 2023-2027. In de nieuwe LOS 2023-2027 voor LEADER Achterhoek wordt gesproken over ‘Leefbare Veerkrachtige Dorpen’. Het is een van de vier thema’s van de nieuwe strategie (LOS). Hieronder leggen we uit wat we daarmee bedoelen.

Deze LEADER periode streven we naar vitale dorpen met voldoende voorzieningen en een positieve gezondheid van de inwoners. Met een positieve gezondheid bedoelen we dat inwoners de eigen regie hebben en dat er sprake is van lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden. We streven naar een leefbaar platteland waar iedereen zich betrokken voelt bij de gemeenschap. Alle inwoners doen mee en iedereen doet waar hij goed in is of wat hij kan. We streven naar voldoende passende en betaalbare woonruimte voor iedereen, ook voor senioren en jongeren. Het platteland is aantrekkelijk voor jongeren om te blijven wonen en er valt voldoende te beleven. Cultureel erfgoed vindenwe belangrijk en blijft behouden voor de toekomst. Om dit alles te kunnen realiseren, bieden we ruimte om te experimenteren met nieuwe concepten rondom wonen, mobiliteit of het delen van voorzieningen. Sociale innovatie is een belangrijk aandachtspunt binnen dit speerpunt.

We hebben enkele subdoelen geformuleerd die allen een bijdrage leveren aan veerkrachtige zelfvoorzienende dorpen.

Dit zijn de subdoelen van het thema Leefbare Veerkrachtige Dorpen

1 Vitale dorpen met voldoende voorzieningen (van dorpshuis tot winkel)
2 Woningen voor jong en oud (ontwikkeling van nieuwe concepten zoals tiny houses, erfdelen en hofjes)
3 Een sterke lokale economie met voldoende werkgelegenheid in de regio
4 Samen energie besparen, opwekken en verdelen
5 Verbetering mobiliteit op het platteland
6 Streven naar positieve gezondheid van inwoners
7 Cultuurrijkdom in plaats van cultuurarmoede.
8 Behoud en beleefbaar maken van cultureel erfgoed

Door te klikken op de link kunt u de Lokale Ontwikkelings Strategie (LOS) voor LEADER Achterhoek 2023-2027 downloaden.
Achterhoek Lokale Ontwikkelingsstrategie 2023-2027- okt 2023

Nieuwsbrief

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.

Contact informatie

Foto van Jolanda Kemna

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland
Leader Achterhoek is onderdeel van 8RHK Ambassadeurs

Logo's Logo's Logo's
Volg ons
© 2023 - LEADER Achterhoek heeft zijn website laten maken door Fervent Digital.