Landbouwgrond en bedrijfslocaties gezocht

Via het loket van Platform Achterhoek Food zijn de volgende drie verzoeken binnen gekomen.

1. Gezocht: locatie voor een kleinschalige biologische gemengde boerderij (ca 3ha, koop)

“Wij (milieukundige met landbouwopleiding en leerkracht basisonderwijs) zijn op zoek naar een locatie met de mogelijkheid voor een woning en bedrijfsruimte om een kleinschalige biologische gemengde boerderij te starten. We streven naar een agro-ecologisch bedrijfsvoering waarbij we de kleine biologische gemengde boerderij in ere willen herstellen. Met inheemse beplanting willen we de biodiversiteit vergroten. Inspelend op een klimaat- en energieneutrale toekomst zijn wij van plan de bodem zoveel mogelijk met rust te laten (strip- /non-tillage). 
Tevens willen wij een plek bieden aan schoolkinderen en jongeren om (hernieuwd) kennis te maken met het leven op een kleinschalige boerderij of hun (landbouw-)stage te vervullen.

In een multifunctioneel gebouw willen we ervoor zorgen dat geïnteresseerden aan verschillende activiteiten kunnen deelnemen om zo de sociale cohesie te bevorderen. Wij denken hierbij aan bijvoorbeeld een ontmoetingsavond met maaltijd voor ouderen, proeverijen, oogstfeest etc.”

Onze locatie:

  1.  ligt in de buurt van een dorp en in een fiets- en wandelgebied
  2.  heeft een geschikte bodemsoort voor diverse vollegronds teelten
  3.  is circa 3 ha groot

heeft (de mogelijkheid tot) een kleine woning en bedrijfsruimte

2. Gezocht: landbouwgrond

“We zijn op zoek naar natuurgrond (dat kan meerdere kleine stukken zijn of 1 aaneengesloten deel) voor onze Limousin zoogkoeien (met kalf).
Buiten grazen en beweging is het belangrijkste doel voor onze koeien.
Met voorkeur in de Achterhoek-Liemers. In totaal 15-20 ha natuurgrond zou al voldoende zijn. De samenwerking van de verzorging is bespreekbaar (dagelijkse controle, water etc) maar niet noodzakelijk. Pacht van land is geen probleem. ”

3. Gezocht: bedrijfslocatie kleinschalige boerderij

“Wij zoeken een locatie om een kleinschalige boerderij & makerij te kunnen realiseren. Wij willen een plek maken vol bedrijvigheid, waar mens en natuur samenkomen, en waar je, naast de geschiedenis, ook de toekomst voelt. Het hart van ons plan bestaat uit een productietuin en makerij. Van wat het land oplevert, ontwikkelen we samen met Achterhoekse boeren, makers en ondernemers (culinaire) kwaliteitsproducten. De plek is open voor iedereen, is levendig en prikkelt de zintuigen. Wat je proeft is net zo mooi als wat je ziet in de Achterhoek en dat trekt bezoekers aan. Wij zoeken een plek om ons plan te starten en om te zetten in een concrete LEADER aanvraag. De locatie heeft idealiter de volgende kenmerken:     
2 – 10 hectare land met een mogelijkheid voor (bescheiden) woon- en bedrijfsruimte     
liggend in het LEADER Achterhoek gebied
liggend in de Groene Ontwikkelingszone (GO) van het Gelders Natuur Netwerk
bij voorkeur koop, maar pacht/huur of combinatie ook mogelijk”

Wilt u meer informatie over de plannen van deze ondernemers of wilt u met ze in contact komen: Maurits Steverink, coördinator Foodprojecten LEADER Achterhoek, helpt u verder.

Nieuwsbrief

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.

Contact informatie

Foto van Jolanda Kemna

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland

Logo's Logo's
Volg ons
© 2019 - LEADER Achterhoek heeft zijn website laten maken door Ebbers Media.