Programma mini-congres Historische boerderijen van de Achterhoek 21 juni

Bijeenkomst over een nieuw op te richten boerderijenstichting,
Locatie: Het Keunenhuis, Wooldseweg 127, 7108 AA Winterswijk

De Achterhoek is rijk aan historische, karakteristieke boerderijen, agrarische bijgebouwen, omliggende erven en landschappen. Eigenaren ervan zien zich bij koop, verkoop, bedrijfsbeëindiging, herbestemming, restauratie, onderhoud en verduurzaming gesteld voor een fikse hoeveelheid, vaak complexe opgaven. Een boerderijenstichting kan een ondersteunende en intermediaire rol vervullen in het oplossen van deze opgaven.

Hoog tijd voor de oprichting van zo’n boerderijenstichting in de Achterhoek!

 

De Achterhoek verdient een erfgoedorganisatie die zich actief en deskundig inzet voor de historische boerderij. Zeker nu we ook op het Achterhoekse platteland aan de vooravond staan van grote veranderingen. Veranderingen die te maken hebben met onder andere het klimaat, energietransitie, schaalvergroting in de landbouw en functieverandering van vrijkomende agrarische gebouwen. De historische boerderijen spelen in deze ontwikkelingen een cruciale rol. Een vitale boerderijenstichting die zich inzet voor al het agrarisch erfgoed dat gebouwd is voor 1965 (ongeacht of het een monumentale status heeft) hoort daarbij. Bent u eigenaar van een dergelijke boerderij, lees dan vooral verder!

Opzet bijeenkomst
Het gaat om een ‘mini-congres’ voor een beperkt aantal betrokken en deskundige mensen. Het programma is er op gericht helder te krijgen wat de rol van de Achterhoekse boerderijenstichting zal zijn. Wat doet de boerderijenstichting, welke doelen stelt ze zich en hoe bereik je die? Wie gaat de stichting trekken en wie zijn de partners? Het programma van de bijeenkomst heeft vooral een verkennend karakter. Het gaat om eerste stappen naar iets wat verderop in het jaar werkelijkheid kan worden. Het programma is tevens bedoeld om te inspireren, het gaat over de actualiteit van de plattelandsontwikkeling, de thema’s die nu en in de toekomst belangrijk zijn, en de rol van de historische boerderijen daarin. Alles natuurlijk toegespitst de Achterhoek.

Initiatief 
De bijeenkomst is een initiatief van LEADER Achterhoek en de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland). Deelnemers aan deze bijeenkomst zijn onder meer erfgoedspecialisten, eigenaren van boerderijen (boeren en burgers) en hun vertegenwoordigers, provinciale en gemeentelijke bestuurders, architecten, gebiedsontwikkelaars, en ambtenaren belast met de zorg voor ruimtelijke ordening en monumenten.

Programma
Inloop vanaf 12.30 uur met een lunch uit de culinaire proeftuin van Het Keunenhuis, bereid door topkok Nel Schellekens.
Het programma begint om 13.30 uur en eindigt omstreeks 16.30 uur.

1. Welkom, door Jolanda Kemna LEADER coördinator voor de Achterhoek en Ewoud van Arkel, bestuurslid Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN)
2. Het Keunenhuis en de culinaire proeftuin –  door Nel Schellekens 
3. Boeren op een historische boerderij in de Achterhoek, inspirerende voordracht over de waarde van oude boerderijen en hoe daar mee om te gaan – door Gert Harmsen, Achterhoeker en boer.
4. Pauze 
5. Groepsgesprekken over de Boerderijenstichting Achterhoek in wording, aan de hand van de vragen wat gaat de boerderijenstichting doen en hoe gaat de stichting dit doen? Ingeleid aan de hand van korte presentatie door Ewoud van Arkel 
6. Conclusie en samenvatting aan de hand van de gevoerde gesprekken – door Ewoud van Arkel 
7. Beeldpresentatie over het agrarisch erfgoed in de Achterhoek 
8. Afspraken en afsluiting 

Na afloop van de vergadering zijn er drankjes en hapjes. Voor belangstellenden is er gelegenheid om Het Keunenhuis te bezichtigen.

Interesse?
Heeft u interesse om aanwezig te zijn bij deze (gratis) bijeenkomst op 21 juni, bijvoorbeeld omdat u eigenaar bent van een boerderij die voor 1965 is gebouwd?
Neem contact op met LEADER coördinator Jolanda Kemna. Aanmelding is vereist, afmelding ook. Jolanda’s gegevens vindt u hier.  

Nieuwsbrief

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.

Contact informatie

Foto van Jolanda Kemna

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland

Logo's Logo's
Volg ons
© 2019 - LEADER Achterhoek heeft zijn website laten maken door Ebbers Media.