Op het terrein van Belevingsboerderij De Ahof in Aalten vind je een oude boerderij met onder andere een kinderboerderij. Bij de Ahof werken en ontmoeten eenzame ouderen, statushouders, jongeren, mensen met een verstandelijke beperking, inwoners vanuit de participatiewet en reguliere vrijwilligers met elkaar om het terrein mooi en toegankelijk te houden. De vele activiteiten op het terrein trekken veel bezoekers en de Ahof groeide daardoor uit zijn jasje. Daardoor ontstond binnen de gebruikers van de boerderij het plan om gezamenlijk een sociaal terras aan te leggen met een bijbehorende kapschuur als vervanging voor de oude, losse gebouwen zoals de volières, de verblijfsruimte en de opslag.

Het LEADER-project is de kapschuur, die gezamenlijk wordt gebouwd en aangelegd, maar straks ook door de gebruikers zelf wordt geëxploiteerd. Alle initiatieven op het terrein komen vanuit de inwoners of cliënten. De samenwerkende organisaties op de Ahof zorgen voor een professionele begeleiding. In het voorjaar van 2020 moet de kapschuur gereed zijn.

Op de foto’s ziet u de oude situatie met de volière, de werkzaamheden die aan het terras plaatsvinden, het sociale terras en de geplande nieuwbouw kapschuur.

Regio Aalten
Locatie Aalten
Initiatiefnemer Figulus Welzijn
Website https://www.belevingsboerderijdeahof.nl/
Stadium lopend
Totale kosten € 170.422,-
Subsidie Leader € 83.869,-
Datum 2019