Het project Molen de Vier Winden versterkt de Achterhoekse voedselketen en zorgt voor het behoud van het Molenaarsambacht in de Achterhoek. Met de introductie van een uniek verwerkingsproces en intensieve kennisuitwisseling binnen de ketenschakels zal zowel de vraag als het kwalitatieve aanbod van lokaal geteeld graan toenemen.

De initiatiefnemers willen met dit project het molenaarsambacht in de Achterhoek in stand houden door een ambachtelijk maalproces te realiseren waarmee specifiek nieuwe, lokaal geteelde granen – op efficiënte wijze en met behoud van kwaliteit – verwerkt kunnen worden. Voor de initiatiefnemer, Gunnewick De Vier Winden, is dit geen nieuw proces maar een proces waar al decennialang mee gemalen wordt; het is een verdubbeling van het proces.

Door in dit project de keten te betrekken – denk bij de keten aan onder meer akkerbouwers, bakkers, het onderwijs en consumenten – en door kennis te delen wordt zowel het aanbod als de vraag naar nieuwe lokale (gemalen) granen gestimuleerd. Hierdoor kan het huidige regionale foodaanbod uitgebreid worden. Het project draagt bij aan de verduurzaming van de Achterhoekse voedselketen door als gezamenlijke partijen met educatie en promotie meer kennis over regionaal voedsel te verspreiden en daarmee een groter, meer divers lokaal geproduceerd foodaanbod tot stand brengen, dat een hogere kwaliteit heeft.

Concreet bestaat het project uit de realisatie van een in en voor de Achterhoek uniek vlakmaalproces met een capaciteit van 1.500 ton per jaar voor het vermalen van kleine charges unieke, lokaal geteelde granen. Daarnaast zal kennisontwikkeling en -verspreiding plaatsvinden door een E-learningmodule te ontwikkelen waarin het unieke proces centraal staat. In samenwerking met het Graafschap College worden gastlessen georganiseerd, er komen daarnaast workshops voor bakkers en workshops/open dagen voor onder meer lokale akkerbouwers/bakkers. Ook staan voor de zomermaanden wekelijkse korte voorlichtingssessies met proeverijen voor consumenten en toeristen op het programma. Met dit project wordt kennis verspreid waardoor nieuwe lokale graansoorten grootschaliger binnen de regio worden ingezet en nieuwe foodinnovaties kunnen ontstaan.

 

 

 

Regio Oost Gelre
Locatie Vragender
Initiatiefnemer Gunnewick De Vier Winden
Website gunnewickdevierwinden.nl
Stadium lopend
Totale kosten € 1.700.908,-
Subsidie Leader € 120.000,-
Datum 2022