Nieuws

Heb je een project waarvan je denkt dat het wellicht LEADER waardig is? Dien het dan in vóór 31 december. Begin 2018 krijg je dan de mogelijkheid om je project te pitchen voor de LAG, de Lokale Actie Groep.
Lees meer

Voorafgaand aan het indienen van de definitieve subsidieaanvraag organiseert LEADER Achterhoek voorlichtingsbijeenkomsten die het traject en de procedures van het aanvragen duidelijk maken. Wij raden degenen die een subsidieaanvraag willen doen van harte aan om deze bijeenkomsten te bezoeken.

Lees meer

Wil je je inzetten voor de ontwikkeling van de leefbaarheid op het platteland?

Lees meer

Op dinsdag 16 mei kwamen vertegenwoordigers van zes Duitse en vijf Nederlandse LEADER-gebieden bijeen om te kijken hoe we kunnen samenwerken.

Lees meer