Openbaarheid

LEADER is een Europese subsidieregeling. Transparantie is een van de kernwaarden van LEADER en daarom is alle informatie openbaar. Vandaar dat u op deze website een overzicht ziet van de projecten die subsidie toegekend hebben gekregen en vindt u tussen de formulieren en downloads bijvoorbeeld ook de verslagen van LEADER Achterhoek. De openbaarheid moet een sneeuwbaleffect geven, waarbij het ene project een voorbeeldfunctie krijgt voor het andere en netwerken ontstaan.

Promotie en publicatie
Wie LEADER subsidie heeft gekregen is verplicht om een breder publiek er over te informeren dat het project tot (mede) door POP subsidie (waar LEADER deel van uitmaakt) uitgevoerd kon worden. Dit betekent dat er verplichtingen bestaan voor o.a. het gebruik van het EU-logo, het plaatsen van informatieborden of –plaquettes bij fysieke investeringen, en het vermelden van de slagzin van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) waaruit POP3 mede wordt gefinancierd. Hiermee wil Europa de rol van de Gemeenschap onder de aandacht brengen van het grote publiek en de financiële bijdrage van het ELFPO aan je project duidelijk maken. Zo moeten er bij grotere investeringsprojecten publicatieplaquettes of -borden geplaatst worden. De complete richtlijnen van LEADER vindt u hier: Handboek POP3 en POP3+ versie juni 2021

Gebruik van logo en slagzin
Voor het communiceren over projecten die medegefinancierd worden door LEADER geldt dat alle communicatiemiddelen (zoals folders, informatiebrieven of informatieborden) altijd de volgende twee elementen moeten bevatten:
• Het logo van de Europese Unie (= de Europese vlag) en het LEADER-logo
• De slagzin waarmee de rol van het ELFPO wordt uitgelegd: Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Wanneer een voorlichtingsactie betrekking heeft op een of meer concrete acties die door meer dan één fonds worden medegefinancierd, kan de verwijzing naar het ELFPO worden vervangen door een verwijzing naar de ESI-fondsen.

Downloads
De Europese vlag is te downloaden in jpg-formaat (voor websites) en eps-formaat (voor drukwerk) vanaf de volgende website: http://europa.eu/abc/symbols/emblem/index_nl.htm.
De grafische specificaties van de Europese vlag kunt u vinden in het ‘grafisch handboek’ van de EU op: http://publications.europa.eu/code/nl/nl-5000100.htm

Het Leader-logo in PNG-formaat (voor websites) vindt u hier.
Wilt u het LEADER’logo in eps-formaat (voor drukwerk), veem dan even contact op met het Regiebureau POP: 030-275 69 08.
Neem bij vragen contact op met LEADER coördinator Jolanda Kemna.

Nieuwsbrief

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.

Contact informatie

Foto van Jolanda Kemna

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland
Leader Achterhoek is onderdeel van 8RHK Ambassadeurs

Logo's Logo's Logo's
Volg ons
© 2024 - LEADER Achterhoek heeft zijn website laten maken door Fervent Digital.