Lokale actie groep (LAG)

De uitvoering van LEADER Achterhoek ligt in handen van de Lokale Actie Groep (LAG). Dit zijn de mensen die je begeleiden in je projectaanvraag. De LAG bestaat uit vertegenwoordigers uit de sectoren landbouw, recreatie, toerisme, landschap, arbeid, onderwijs, banken, dorpsbelangen, cultuur en overheden. Ze zijn afkomstig uit de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Winterswijk en Waterschap Rijn en IJssel. Voor de gemeente Oude IJsselstreek is momenteel een vacature voor LAG-lid.

 


Gert Jan te Gronde – 
Wethouder gemeente Winterswijk
Als geboren Winterswijker, die 15 jaar in de randstad gewoond heeft, weet ik als geen ander hoe prettig het leven is in de Achterhoek. Sinds 2008 woon ik weer met veel plezier in het buitengebied van Winterswijk.
Ik zie dat door de demografische ontwikkeling de leefbaarheid onder druk staat. De technologische ontwikkelingen en de vraag naar meer duurzaamheid maakt dat we juist nu moeten investeren in ons prachtige gebied om de boot niet te missen voor de toekomst. LEADER kan initiatiefnemers van vernieuwende projecten steun in de rug geven, zodat de Achterhoek ook in de toekomst een vitaal gebied blijft.

Peter Schrijver – 
Heemraadslid Waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Rijn en IJssel heeft grote interesse in projecten die met circulaire economie en biomassa te maken hebben, temeer omdat WRIJ zelf over deze stromen beschikt. Daarnaast wil WRIJ graag bottom up samenwerken met andere partijen. LEADER biedt uitstekende kansen om dergelijke initiatieven te faciliteren, ik lever dan ook graag mijn bijdrage aan de LAG.

Alexander van der Graaff
– Consultant Engineering Yacht voor o.a. regio Achterhoek, namens gemeente Aalten
Ik heb me aangesloten bij de LAG omdat ik een bijdrage wil leveren aan het behoud en de groei van de aantrekkingskracht van de Achterhoekse economie op de jonge Achterhoekse professional.Ik verwacht dat de subsidies van LEADER Achterhoek een sterke impuls gaan geven aan onze regionale economie. Door initiatieven met potentie op weg te helpen naar een duurzaam en zelfstandig bestaan, creëren we indirect nieuwe banen voor jonge professionals en houden we de Achterhoek aantrekkelijk om in te wonen en te werken.

Bertus Hesselink – 
Rundveehouder, namens gemeente Berkelland
De binding die ik heb met het Achterhoekse platteland is dat ik er woon, leef en werk als landbouwer. Ik ben lid geworden van de LAG omdat ik via diverse functies bij allerlei plattelandsinitiatieven betrokken ben en heel veel mensen en organisaties ken. Ik hoop dat we door goede LEADER-projecten de leefbaarheid in de Achterhoekse gemeenten kunnen versterken.

Karin Overbeek – 
Innovator-business coach, namens gemeente Bronckhorst
Ik werk als innovator en business coach in Hummelo, waar ik ook woon. Ik zie veel jongeren vertrekken uit de Achterhoek en wil door mijn deelname aan de LAG jongeren met goede ideeën stimuleren om deze uit te werken tot een succesvol concept. Ik verwacht dat LEADER juist startende ondernemers en young professionals een kans biedt om te verbinden, samen te werken en te innoveren.

Marjan Tulp – 
Journalist en communicatieadviseur Haver Producties, namens gemeente Doetinchem
LEADER biedt sociaaleconomische kansen voor het Achterhoekse platteland. Ik hou van het platteland en krijg energie van mensen met ondernemingszin. Als lid van de LAG help ik deze mensen graag om hun projecten op de rails te krijgen. LEADER kan deze bevlogen plattelanders daarbij zowel financieel als met inhoudelijke input, zoals door advisering of door samenwerkingspartners te vinden, een duwtje in de rug geven.

Ingrid Lambregts – 
Wethouder gemeente Doetinchem
Ik geloof in de lokale kracht van de samenleving. Ik krijg letterlijk energie van alle initiatieven die onze inwoners en ondernemers in de Achterhoekse dorpen en op het platteland ontplooien. Als lid van de LAG LEADER Achterhoek en als wethouder van Doetinchem help ik graag mee om goede initiatieven tot bloei te laten komen en concreet tot uitvoering te brengen. Zo zorgen we er samen voor dat onze unieke Achterhoek mooi en leefbaar blijft!

Jeffrey Jansen – 
Landschapper/planoloog, namens gemeente Oost Gelre
Al vanaf jonge leeftijd woon ik in Mariënvelde, hartje Achterhoek. Ik voel me er thuis vanwege het mooie landschap, de hechte gemeenschappen en door de Achterhoekse nuchterheid. ‘D’r an!’ is misschien wel één van de meest toonaangevende uitspraken uit de Achterhoek. Het staat voor de gedrevenheid waarmee Achterhoekers in het leven staan en waarmee wij onze omgeving willen inrichten. Vanuit mijn vakgebied hou ik me graag bezig met projecten die ons platteland mooier en aangenamer maken. Als lid van de LAG kan ik bijdragen aan projecten die er écht toe doen, vanuit idee naar uitvoering. Ik verwacht (en hoop) dat deze ideeën door LEADER praktijk zullen worden. Door LEADER kunnen we unieke projecten realiseren die de Achterhoek meer op de kaart kunnen zetten. Daarnaast levert het een bijdrage aan nieuwe initiatieven om met krimp om te gaan.

Ria Vreman – 
Ondernemer, namens gemeente Winterswijk
Graag wil ik meedenken en meewerken aan de instandhouding van de gezonde en leefbare Achterhoek. Als algemeen bestuurslid van de vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland heb ik ervaren hoeveel positieve energie er in de Achterhoek aanwezig is. We hebben hier prachtige innovatieve bedrijven die voor de nodige werkgelegenheid zorgen. Om de werkgelegenheid te handhaven en te versterken moeten we onze krachten bundelen en kennis delen; investeren in nieuwe vormen van samenwerken. Met deze overtuiging ben ik lid geworden van LAG LEADER-Achterhoek.

Roel Poppink – 
‎Rentmeester Duvekot – Medewerker Grondzaken TenneT, namens gemeente Winterswijk
Als jager en natuurliefhebber ben ik veel te vinden op het Achterhoekse platteland, ik woon dan ook op een boerderij in het buitengebied van Winterswijk. Als mede-opsteller van een nieuwe omgevingsvisie voor het buitengebied van Winterswijk, heb ik veel te maken met actieve inwoners en initiatieven uit het buitengebied. Als LAG-lid lijkt het me leuk om mensen te inspireren waardoor ze projecten kunnen starten die het platteland sterker maken. LEADER biedt veel kansen.

Mark Hoftiezer – 
Landbouwer en bestuurslid PJG, namens gemeente Aalten
Leven is beleven, in Aalten en de rest van de Achterhoek bruist het van de ideeën. Als geboren en getogen Achterhoeker ben ik jaren actief geweest bij de Plattelands Jongeren Gelderland en de lokale afdeling Jong Gelre Aalten. Daar heb ik vele mooie activiteiten en projecten voorbij zien komen. De lokale betrokkenheid zorgt voor de binding met de Achterhoek. De LEADER subsidie is een ultieme kans om jouw idee met een steuntje in de rug te verwezenlijken. Als LAG-lid hoop ik hieraan bij te dragen en deze beleving uit te dragen. Laat deze kans dus ook niet voorbij gaan en zorg ervoor dat jouw idee werkelijkheid wordt!

LAG Adviseurs:

Arie Schoenmaker
, gemeente Winterswijk
Joke Emaus, Regio Achterhoek
Winny Scheeringa, gemeente Berkelland

 

Nieuwsbrief

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.

Contact informatie

Foto van Jolanda Kemna

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland

Logo's
Volg ons
© 2018 - LEADER Achterhoek heeft zijn website laten maken door Ebbers Media.