Lokale actie groep (LAG)

Wilt u zich inzetten voor de leefbaarheid op het Achterhoekse platteland? LEADER Achterhoek zoekt leden voor de Lokale Actie Groep (LAG).
Lees hier de vacature.

De uitvoering van LEADER Achterhoek ligt in handen van de Lokale Actie Groep (LAG). Dit zijn de mensen die je begeleiden in je projectaanvraag. De LAG bestaat uit vertegenwoordigers uit de sectoren landbouw, recreatie, toerisme, landschap, arbeid, onderwijs, banken, dorpsbelangen, cultuur en overheden. Ze zijn afkomstig uit de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Waterschap Rijn en IJssel. Voor de LEADER-periode 2023-2027 wordt binnenkort een nieuwe Lokale Actie Groep aangesteld.

Marieke Frank – LAG-voorzitter, LAG-lid namens gemeente Oost Gelre
We moeten de kracht van de Achterhoek benutten. LEADER is een kans, en we zijn op sterkte. Het mooie van LEADER is dat het projecten zijn die niet van de overheid komen, maar van onderaf geïnitieerd worden. Het zijn projecten van klein tot groot, en ze leveren allemaal een bijdrage aan onze mooie Achterhoek.
Esther Ruesen – Directeur Stadsmuseum/VVV Doetinchem – LAG-lid namens Gemeente Aalten
Geboren en getogen in de Achterhoek. Na omzwervingen elders in het land jaren geleden terug gekomen naar mijn geboortestreek, gemeente Aalten. Met een toeristische opleiding en brede werkervaring denk ik als LAG lid een aanvullende bijdrage te leveren aan het team. Ik verbind graag mensen en middelen met elkaar omdat ik geloof in de kracht van samenwerking. Bezielende mensen die zich inzetten voor een mooiere samenleving in de breedste zin van het woord. Met hulp van LEADER kunnen deze initiatieven verder ontwikkeld en vaak gerealiseerd worden. Hoe gaaf is dat. Samen D’ran!
Wilko Pelgrom – Wethouder Gemeente Bronckhorst – LAG-lid namens gemeente Bronckhorst
Ruim 8 jaar maak ik deel uit van de gemeentepolitiek, als raadslid en sinds juni 2022 als wethouder. De jaren daarvoor was ik zeer actief betrokken bij de fusie van sportverenigingen in mijn dorp en de start van een dorpshuis. Ik ben overtuigd van de grote waarde van projecten en initiatieven vanuit de lokale samenleving. Het bindt mensen – jong en oud – en de effecten, doet de leefbaarheid in dorpen groeien en straalt positief uit naar jongeren en jonge gezinnen die de Achterhoek hard nodig heeft. LEADER draagt hier in hoge mate aan bij en daarom wil ook de scholders d’r onder zetten.
Karin Overbeek – Innovator-business coach, LAG-lid namens gemeente Bronckhorst
Ik werk als innovator en business coach in Hummelo, waar ik ook woon. Ik zie veel jongeren vertrekken uit de Achterhoek en wil door mijn deelname aan de LAG jongeren met goede ideeën stimuleren om deze uit te werken tot een succesvol concept. Ik verwacht dat LEADER juist startende ondernemers en young professionals een kans biedt om te verbinden, samen te werken en te innoveren.
Marjan Tulp – Journalist en communicatieadviseur, LAG-lid namens gemeente Doetinchem
LEADER biedt sociaaleconomische kansen voor het Achterhoekse platteland. Ik hou van het platteland en krijg energie van mensen met ondernemingszin. Als lid van de LAG help ik deze mensen graag om hun projecten op de rails te krijgen. LEADER kan deze bevlogen plattelanders daarbij zowel financieel als met inhoudelijke input, zoals door advisering of door samenwerkingspartners te vinden, een duwtje in de rug geven.
Anton Stapelkamp – Burgemeester gemeente Aalten – LAG-lid namens gemeente Aalten
Hoewel ik een groot deel van mijn leven (Rand)stedeling was, ben ik nu al bijna twaalf jaar plattelandsburgemeester, eerst in Zeeland en nu in Aalten. Ik hoop zo mijn ervaring vanuit the best of both worlds in te kunnen zetten. Ik ben vanuit het Achterhoekse bestuurdersoverleg Vrijetijdseconomie afgevaardigd naar de LAG met dus vooral de taak om de verbinding met recreatie en toerisme te stimuleren. De afgelopen Leader-periode zijn er tal van toeristische projecten vanuit Leader ondersteund en ik hoop dat dat ook de volgende Leader-periode weer zal gebeuren. Aalten ligt op de grens met Duitsland en ik denk dat er nog veel kansen voor samenwerking over de grens liggen. De bedreigingen en uitdagingen voor het platteland zijn daar vrijwel dezelfde dus we zulen ook van unsere Nachbarn kunnen leren en profiteren. Samen sterk!
LAG LEADER Ria Ria Vreman – Ondernemer, LAG-lid namens gemeente Winterswijk
Graag wil ik meedenken en meewerken aan de instandhouding van de gezonde en leefbare Achterhoek. Als algemeen bestuurslid van de vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland heb ik ervaren hoeveel positieve energie er in de Achterhoek aanwezig is. We hebben hier prachtige innovatieve bedrijven die voor de nodige werkgelegenheid zorgen. Om de werkgelegenheid te handhaven en te versterken moeten we onze krachten bundelen en kennis delen; investeren in nieuwe vormen van samenwerken. Met deze overtuiging ben ik lid geworden van LAG LEADER-Achterhoek.
Wim Klompenhouwer – Agrarisch adviseur, LAG-lid namens gemeente Oude IJsselstreek
Leader Achterhoek kan de burger/het burgerverband ondersteuning bieden bij de realisatie van ideeën die de Achterhoek niet alleen tot een mooie woonomgeving maken, maar vooral ook een plek waar het samen goed leven is.
Harm Rexwinkel – Coördinator wijkgericht werken gemeente Haaksbergen, LAG-lid namens gemeente Berkelland
Ik woon al mijn hele leven al in de Achterhoek, sinds mijn jeugd in de gemeente Berkelland. Het gebied waar mensen met regels te maken krijgen, heeft altijd mijn interesse. Regels zijn er voor mensen, althans dat is mijn uitgangspunt. Ik vind het leuk om als LEADER-adviseur mee te werken om mensen gebruik te laten maken van de mogelijkheden die LEADER subsidies bieden.
Jacqueline Kremer – Humanitas, LAG-lid namens gemeente Winterswijk
Als Winterswijkse zet ik mij, zowel privé als beroepsmatig, in voor een krachtige samenleving.
Ik ben er trots op om in een bruisende en levendige Achterhoek te wonen. Laten we het goede vooral vasthouden én blijven innoveren. LEADER Achterhoek kan zorgen voor een extra impuls voor nieuwe initiatieven. Ik luister graag naar jouw ideeën.
Peter Schrijver – Heemraadslid Waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Rijn en IJssel heeft grote interesse in projecten die met circulaire economie en biomassa te maken hebben, temeer omdat WRIJ zelf over deze stromen beschikt. Daarnaast wil WRIJ graag bottom up samenwerken met andere partijen. LEADER biedt uitstekende kansen om dergelijke initiatieven te faciliteren, ik lever dan ook graag mijn bijdrage aan de LAG.

LAG Adviseurs:

Arie Schoenmaker, gemeente Winterswijk
Joke Emaus, Regio Achterhoek
Winny Scheeringa, gemeente Berkelland
Geert Kurvers, Provincie Gelderland
 

Iris Hakbijl, Provincie Gelderland

 

Nieuwsbrief

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.

Contact informatie

Foto van Jolanda Kemna

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland
Leader Achterhoek is onderdeel van 8RHK Ambassadeurs

Logo's Logo's Logo's
Volg ons
© 2024 - LEADER Achterhoek heeft zijn website laten maken door Fervent Digital.