Lokale actie groep (LAG)

De uitvoering van LEADER Achterhoek ligt in handen van de Lokale Actie Groep (LAG). Dit zijn de mensen die je begeleiden in je projectaanvraag. De LAG bestaat uit vertegenwoordigers uit de sectoren landbouw, recreatie, toerisme, landschap, arbeid, onderwijs, banken, dorpsbelangen, cultuur en overheden. Ze zijn afkomstig uit de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Waterschap Rijn en IJssel.

Marieke Frank (voorzitter, wethouder Oost Gelre)
We moeten de kracht van de Achterhoek benutten. LEADER is een kans, en we zijn op sterkte. Het mooie van LEADER is dat het projecten zijn die niet van de overheid komen, maar van onderaf geïnitieerd worden. Het zijn projecten van klein tot groot, en ze leveren allemaal een bijdrage aan onze mooie Achterhoek.
Esther Ruesen
Geboren en getogen in de Achterhoek. Na omzwervingen elders in het land jaren geleden terug gekomen naar mijn geboortestreek, gemeente Aalten. Met een toeristische opleiding en brede werkervaring denk ik als LAG lid een aanvullende bijdrage te leveren aan het team. Ik verbind graag mensen en middelen met elkaar omdat ik geloof in de kracht van samenwerking. Bezielende mensen die zich inzetten voor een mooiere samenleving in de breedste zin van het woord. Met hulp van LEADER kunnen deze initiatieven verder ontwikkeld en vaak gerealiseerd worden. Hoe gaaf is dat. Samen D’ran!
Karin Overbeek – Innovator-business coach, namens gemeente Bronckhorst
Ik werk als innovator en business coach in Hummelo, waar ik ook woon. Ik zie veel jongeren vertrekken uit de Achterhoek en wil door mijn deelname aan de LAG jongeren met goede ideeën stimuleren om deze uit te werken tot een succesvol concept. Ik verwacht dat LEADER juist startende ondernemers en young professionals een kans biedt om te verbinden, samen te werken en te innoveren.
Marjan Tulp – Journalist en communicatieadviseur, namens gemeente Doetinchem
LEADER biedt sociaaleconomische kansen voor het Achterhoekse platteland. Ik hou van het platteland en krijg energie van mensen met ondernemingszin. Als lid van de LAG help ik deze mensen graag om hun projecten op de rails te krijgen. LEADER kan deze bevlogen plattelanders daarbij zowel financieel als met inhoudelijke input, zoals door advisering of door samenwerkingspartners te vinden, een duwtje in de rug geven.
Ingrid Lambregts – Wethouder gemeente Doetinchem
Ik geloof in de lokale kracht van de samenleving. Ik krijg letterlijk energie van alle initiatieven die onze inwoners en ondernemers in de Achterhoekse dorpen en op het platteland ontplooien. Als lid van de LAG LEADER Achterhoek en als wethouder van Doetinchem help ik graag mee om goede initiatieven tot bloei te laten komen en concreet tot uitvoering te brengen. Zo zorgen we er samen voor dat onze unieke Achterhoek mooi en leefbaar blijft!
LAG LEADER Ria Ria Vreman – Ondernemer, namens gemeente Winterswijk
Graag wil ik meedenken en meewerken aan de instandhouding van de gezonde en leefbare Achterhoek. Als algemeen bestuurslid van de vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland heb ik ervaren hoeveel positieve energie er in de Achterhoek aanwezig is. We hebben hier prachtige innovatieve bedrijven die voor de nodige werkgelegenheid zorgen. Om de werkgelegenheid te handhaven en te versterken moeten we onze krachten bundelen en kennis delen; investeren in nieuwe vormen van samenwerken. Met deze overtuiging ben ik lid geworden van LAG LEADER-Achterhoek.
Wim Klompenhouwer – Agrarisch adviseur, namens gemeente Oude IJsselstreek
Leader Achterhoek kan de burger/het burgerverband ondersteuning bieden bij de realisatie van ideeën die de Achterhoek niet alleen tot een mooie woonomgeving maken, maar vooral ook een plek waar het samen goed leven is.
Jacqueline Kremer – Humanitas, namens de gemeente Winterswijk
Als Winterswijkse zet ik mij, zowel privé als beroepsmatig, in voor een krachtige samenleving.
Ik ben er trots op om in een bruisende en levendige Achterhoek te wonen. Laten we het goede vooral vasthouden én blijven innoveren. LEADER Achterhoek kan zorgen voor een extra impuls voor nieuwe initiatieven. Ik luister graag naar jouw ideeën.
Peter Schrijver – Heemraadslid Waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Rijn en IJssel heeft grote interesse in projecten die met circulaire economie en biomassa te maken hebben, temeer omdat WRIJ zelf over deze stromen beschikt. Daarnaast wil WRIJ graag bottom up samenwerken met andere partijen. LEADER biedt uitstekende kansen om dergelijke initiatieven te faciliteren, ik lever dan ook graag mijn bijdrage aan de LAG.

LAG Adviseurs:

Arie Schoenmaker, gemeente Winterswijk
Joke Emaus, Regio Achterhoek
Winny Scheeringa, gemeente Berkelland
Geert Kurvers, Provincie Gelderland
 

Iris Hakbijl, Provincie Gelderland

 

Nieuwsbrief

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.

Contact informatie

Foto van Jolanda Kemna

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland
Leader Achterhoek is onderdeel van 8RHK Ambassadeurs

Logo's Logo's Logo's
Volg ons
© 2022 - LEADER Achterhoek heeft zijn website laten maken door Fervent Digital.

Fatal error: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0