Criteria voor LEADER Achterhoek en doelen LOS

LEADER Achterhoek zet zich in voor de leefbaarheid in de mooie dorpen van de Achterhoek. Naast omgaan met de gevolgen van krimp zijn er drie actuele thema’s waar LEADER Achterhoek zich in het bijzonder voor inzet. Dit zijn saamhorigheidsgevoel (sociale cohesie), duurzaamheid (circulaire economie, groene bedrijvigheid in het buitengebied en duurzame energie) en de relatie tussen stad en platteland. Wie in aanmerking wil komen voor een LEADER bijdrage moet een project hebben dat voldoet aan de onderstaande criteria. Deze criteria zijn opgesteld aan de hand van de LOS, de Ontwikkeling Strategie van de Achterhoek. Projectaanvragen worden aan de hand van deze criteria getoetst. Dit doet de Lokale Actie Groep. De hele tekst van de LOS vind je tussen de formulieren.

 

Het project voldoet aan één of meerdere van deze doelstellingen:

 1. Het project versterkt de saamhorigheid, de sociale cohesie. Het levert een bijdrage aan vitale dorpen en kleine kernen op sociaal en economisch gebied
 2. Het project geeft een impuls aan de circulaire economie, het versterkt hergebruik van materialen en grondstoffen
 3. Het project verbetert de kwaliteit van de recreatie en het toerisme in de Achterhoek
 4. Het project heeft te maken met (h)eerlijke streekproducten en levert een bijdrage aan de Heerlijckheid Achterhoek
 5. Er samenwerking met andere projecten binnen de Achterhoek
 6. Het is een grensoverschrijdend project waarbij er samenwerking is met LEADER gebieden over de grens

Daarnaast voldoet het project aan alle onderstaande criteria:

 1. Er is draagvlak voor: het initiatief komt aantoonbaar van onderop
 2. Het is een origineel project, dat innovatief is voor de Achterhoek
 3. Het project voegt iets toe: het biedt meerwaarde voor de Achterhoek
 4. Er is sprake van samenwerking
 5. Het project zorgt voor overdracht van kennis en ervaring
 6. Het project is haalbaar
 7. Het project levert waar voor het geld

 

Nieuwsbrief

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.

Contact informatie

Foto van Jolanda Kemna

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland
Leader Achterhoek is onderdeel van 8RHK Ambassadeurs

Logo's Logo's Logo's
Volg ons
© 2022 - LEADER Achterhoek heeft zijn website laten maken door Fervent Digital.