Achterhoek Food

Platform Achterhoek Food is in 2019 vanuit LEADER Achterhoek opgericht met als belangrijkste doel om structureel te werken aan de verduurzaming van de  voedselketens in de Achterhoek. Van grond tot mond. Binnen het meerjarige programma van LEADER Achterhoek is voedsel een speciaal aandachtspunt, geagendeerd door ondernemers, Achterhoek Toerisme en verenigingen van streekproducenten. Meer informatie over Achterhoek Food vindt u op deze website.

De voedselsector, Achterhoek Food, is een vitale sector voor de Achterhoek met bijna twintig procent van de bedrijvigheid, die in totaal 78% van het grondgebied van de regio benut. Uit een analyse van Wageningen Universiteit (WUR) bleek dat er kansen zijn voor de regio, met name als ondernemers ingezet wordt om het nog aanwezige vakmanschap te benutten voor belangrijke trends in food op het gebied van lokale herkomst, duurzaamheid en smaak. Deze analyse leest u hier. Het belang hiervan is alleen maar duidelijker geworden door de wereldwijde coronacrisis, er is meer dan ooit aandacht voor gezond voedsel, duurzaam geproduceerd en afkomstig uit de regio. Gedeputeerde Jan Markink is voorzitter van platform Achterhoek Food en Maurits Steverink coördinator en aanspreekpunt.

Met projecten van LEADER Achterhoek wordt gewerkt aan vernieuwende activiteiten op het gebied van teelt, bereiding of educatie rond voedsel. Deze dragen bij aan meer kennis over regionaal voedsel en meer en een beter foodaanbod. De projecten versterken de samenwerking tussen ondernemers en bewoners in de regio.
Om te komen tot een krachtig netwerk én gezamenlijk doel wordt afgestemd met andere actieve netwerken zoals Pak An, Achterhoek IN Beweging, Achterhoek Toerisme, Cultuurpact Erfgoed Achterhoek en Liemers, beide Rabobanken en verschillende verenigingen zoals Slow Food Achterhoek en de Vereniging van Streekproducten. Daarnaast is contact met bestuurlijke gremia zoals de tafels van de Achterhoek Ambassadeurs en het portefeuille overleg Vrijetijdseconomie en wethouders en ambtenaren van de LEADER gemeenten. In december 2019 is een Ronde Tafel bespreking gehouden bij de DRU Cultuurfabriek met diverse belanghebbenden en is ervoor gekozen om Achterhoek Food als verbinder te benutten om zo de regio te profileren als dé regio waar natuurinclusief Wonen, Werken en Eten normaal is. Dit heeft een vervolg gekregen tijdens de tweede Ronde Tafel in oktober 2021, met Achterhoeks graan in de hoofdrol. Resultaat van deze ontmoeting was het brede draagvlak om samen toewerken naar een regionale voedselstrategie met de inzet van een Achterhoek Food Manifest en als ambitie; een internationaal onderscheidende foodregio. In 2022 en 2023 wordt dit concreet uitgewerkt en gepresenteerd tijdens de volgende Ronde Tafel.

Hier onder vindt u de nieuwsberichten en oproepen die betrekking hebben op Achterhoek Food, klikt u rechtsboven op een gemeente dan ziet u de foodprojecten in deze gemeente. 

Nieuwsbrief

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.

Contact informatie

Foto van Jolanda Kemna

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland
Leader Achterhoek is onderdeel van 8RHK Ambassadeurs

Logo's Logo's Logo's
Volg ons
© 2024 - LEADER Achterhoek heeft zijn website laten maken door Fervent Digital.