Wat is LEADER

LEADER Achterhoek heeft subsidie beschikbaar om lokale initiatieven en goede ideeën waardoor de leefbaarheid op het platteland verbetert financieel te ondersteunen. Hier lees je in vier vragen en antwoorden of LEADER past bij jouw idee/initiatief.

1. Kan ik LEADER subsidie aanvragen?

LEADER is voor iedereen. Inwoners, verenigingen, buurtbesturen, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit de zeven deelnemende gemeenten die je vindt onder de knop ‘gebied’, kunnen zowel individueel als in groepsverband een subsidieaanvraag indienen.

2. Hoeveel LEADER subsidie kan ik aanvragen?

De LEADER-bijdrage is een percentage van de eenmalige investeringskosten voor het project. De gemeenten en/of het Waterschap stellen naast de Europese LEADER-bijdrage cofinanciering beschikbaar. Samen is deze bijdrage maximaal 50% van de totale projectkosten. Daarnaast moet je als initiatiefnemer dus 50% zelf financiering zoeken, bijvoorbeeld vanuit fondsen, sponsoring, lening of eigen middelen. De minimale overheidsbijdrage is €30.000 per project en de maximale overheidsbijdrage is €120.000 per project.Na de opstartfase moet het project zichzelf in stand kunnen houden.

3. Wanneer kan ik LEADER aanvragen?

De LEADER periode loopt van 2016 tot en met 2022. De LEADER subsidieregeling staat het hele jaar door open, hou het jaarschema in de gaten voor de vergaderingen waarin je je idee kunt pitchen. Een aanvraag moet voldoen aan de LEADER-criteria. Het totale traject van subsidie aanvragen duurt 22 weken, in die periode doorloop je deze 7 stappen.

4. Waarvoor kan ik subsidie krijgen?

In het Handboek Pop3 staan de subsidiabele kosten omschreven in het zogenaamde openstellingsbesluit LEADER-projecten Achterhoek.

Nieuwsbrief

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.

Contact informatie

Foto van Jolanda Kemna

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland
Leader Achterhoek is onderdeel van 8RHK Ambassadeurs

Logo's Logo's Logo's
Volg ons
© 2022 - LEADER Achterhoek heeft zijn website laten maken door Fervent Digital.