Procedure & Werkwijze

LET OP: het LEADER Achterhoekprogramma 2015-2022 is gesloten. Er is in 2023 geen mogelijkheid om subsidie aan te vragen.
De nieuwe Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de periode 2024-2027 is klaar. Wilt u meer weten over de voortgang van de procedure, houd dan de nieuwsberichten in de gaten. De verwachting is dat de regeling opnieuw open gaat vanaf 1 januari 2024.

In de LEADER periode van 2015-2022 doorliep u met uw project de volgende 7 stappen.

LEADER in 7 stappen

Voor de aanvraag van LEADER subsidie voor je idee of initiatief doorloop je de volgende 7 stappen.

 

Stap 1. Idee/initiatief

LEADER begint met jouw idee of initiatief om de leefbaarheid op het platteland te verbeteren. Begin met de quickscan voor LEADER Achterhoek of lees hier aan welke criteria het idee of project moet voldoen om in aanmerking te komen voor LEADER subsidie. Voorbeelden van projecten die subsidie gekregen hebben zie je hier.

Stap 2. Contact met coördinator

Als je denkt dat je idee voor een project voldoet aan de selectiecriteria, neem dan contact op met de LEADER-coördinator, Jolanda Kemna of voor voedselprojecten met Maurits Steverink. Je krijgt een intakegesprek over de mogelijkheden van LEADER. Je kunt ook contact opnemen met de LAG-adviseur uit jouw gemeente.

Stap 3. Inleveren voortoetsformulier

Je legt je projectidee voor aan de LAG, de Lokale Actie Groep. Dit doe je door je projectidee in te sturen voor de zogenaamde voortoets met dit formulier. LEADER is het hele jaar opengesteld, in overleg met Jolanda kun je de voortoets inleveren.

Stap 4. Pitchen voor de LAG

Nadat je het uitgewerkte plan ingestuurd hebt, ga je pitchen voor de LAG. In die 10 minuten durende pitch kun je de LAG op je eigen wijze laten zien en horen wat je project inhoudt. De LAG geeft naar aanleiding van je ingediende voortoets en de pitch een advies of je project kans maakt op subsidie of niet, geeft verbeterpunten aan en helpt zo nodig met het leggen van contact met andere partijen voor kennisoverdracht of samenwerking.

Stap 5. Positief advies + 50% dekking = aanvragen

Is het plan voor je project concreet, heb je positief advies van de LAG, heb je een projectplan met begroting en heb je dekking gevonden voor 50 procent van de totale projectkosten, dan kun je een formele digitale aanvraag indienen via het provincieloket van de provincie Gelderland. Voor het aanvragen van de subsidie organiseren we voorlichtingsbijeenkomsten.

Stap 6. Beoordeling door de LAG

De provincie checkt je formele aanvraag. Vervolgens brengt de LAG advies uit over jouw aanvraag aan het college van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Gelderland. De provincie zal in principe het advies van de LAG overnemen. Na het GS-besluit ontvang je van de provincie Gelderland de beschikking. De betalingen van LEADER Achterhoek worden uitgevoerd door de RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland). Bij hen dien je ook  voortgangsrapportages en de eindrapportage in. Bij deze procedures kun je hulp vragen aan de LEADER-coördinator. Mocht je aanvraag zijn afgewezen dan is mogelijk om opnieuw in te dienen. Daarvoor geldt de eis dat het project verbeterd is en beter scoort op de LEADER-criteria.

Stap 7. Uitvoering en voortgang

Je kunt aan de slag met je project! Op basis van voortgangsrapportages en de betaalde investeringen wordt steeds een gedeelte van de subsidie betaald. Wel heeft LEADER Achterhoek een voorfinancieringsfonds: vraag Jolanda om uitleg. Ook na de start van je project en bij het opstellen van het eindverslag kun je gebruikmaken van de kennis die beschikbaar is in het netwerk van LEADER Achterhoek.

Nieuwsbrief

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.

Contact informatie

Foto van Jolanda Kemna

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland
Leader Achterhoek is onderdeel van 8RHK Ambassadeurs

Logo's Logo's Logo's
Volg ons
© 2023 - LEADER Achterhoek heeft zijn website laten maken door Fervent Digital.