Coördinator Jolanda Kemna over 50 projecten: ‘Het multiplier-effect van LEADER Achterhoek’

Jolanda Kemna, coördinator van LEADER Achterhoek, is trots op het projectenboek ‘LEADER Achterhoek 2016 – zomer 2021’. “In dit boek vindt u een overzicht van alle projecten die we met de Europese subsidieregeling LEADER hebben gerealiseerd tot en met zomer 2021. LEADER Achterhoek functioneert als een vliegwiel. We hebben inmiddels 50 leefbaarheidsprojecten in de Achterhoek toegekend voor een subsidiebedrag van € 4,4 miljoen. Hier heeft de Europese Unie een bedrag van € 2,2 miljoen aan bijgedragen en de verschillende gemeenten (bij enkele projecten ook het Waterschap Rijn en IJssel) eenzelfde bedrag van € 2,2 miljoen. Omdat de subsidie maar 50% van de kosten dekt, heeft deze € 4,4 miljoen aan overheidsgeld uiteindelijk geresulteerd in een fikse economische impuls in de regio. En zelfs meer dan dat: tellen we de totale waarde van de projecten op, dan komen we op bijna € 11 miljoen* uit.
Dat is toch een mooi ‘multiplier effect’! Daarnaast heeft LEADER vooral ook heel veel energie los gemaakt bij de initiatiefnemers en vrijwilligers van de projecten, die dankzij LEADER hun ideeën voor verbetering van de leefbaarheid in hun woonomgeving kunnen realiseren.
We zijn nog niet klaar, want de subsidieperiode van LEADER Achterhoek loopt formeel tot en met 31 december 2025 (transitieperiode). Projecten kunnen ingediend worden en met eind 2022 met een uitvoeringsperiode van drie jaar.
U vindt het boek hier: LEADER projectenboek 1016-2021

Wat LEADER Achterhoek ook opgeleverd heeft
Naast het hierboven genoemde multiplier-effect heeft LEADER Achterhoek nog meer opgeleverd:

1. Samenwerking tussen projecten onderling.
2. Opbouw netwerk op het gebied van leefbaarheid.
3. Permanente verbinding met de thematafels van Achterhoek 2030.
4. Opzet van het platform Achterhoek Food.
5. Samenwerking tussen gemeenten onderling in de financiering van Achterhoekbrede projecten.
6. En nog zoveel meer…

De weg naar de 50 fraaie projecten toe was niet altijd eenvoudig. De LEADER subsidieregeling kent veel administratieve regelgeving en ook bureaucratie. Gelukkig hebben we samen met de provincie Gelderland, Regio Achterhoek en de deelnemende gemeenten aanpassingen in het proces weten te realiseren, waardoor subsidie aanvragen nu makkelijker is. Schroom dus niet om een aanvraag bij LEADER te doen. Er is nog budget voor goede projecten die de leefbaarheid in de Achterhoek vergroten!

Extra budget
Als we dit jaar ons uitvoeringsbudget van € 6 miljoen hebben beschikt, dan komen we voor het jaar 2022 in aanmerking voor nieuw budget ter hoogte van € 800.000. Inmiddels hebben we alle
gemeenten benaderd om extra cofinanciering beschikbaar te stellen. Blij zijn we dat de provincie ingestemd heeft eenmalig bij te dragen aan de verplichte cofinanciering van LEADER projecten in 2022. Hierdoor wordt de gevraagde bijdrage van de gemeenten minder. We liggen goed op schema met ons uitvoeringsbudget. En daar zijn we trots op!”

Namens de Lokale Actie Groep (LAG),
Jolanda Kemna
LEADER coördinator Achterhoek

* LEADER subsidie bedraagt 50% tot een maximum van €120.000. De totale projectkosten van alle inmiddels
beschikte projecten telt op tot een bedrag van bijna € 11 miljoen.

Nieuwsbrief

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.

Contact informatie

Foto van Jolanda Kemna

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland
Leader Achterhoek is onderdeel van 8RHK Ambassadeurs

Logo's Logo's Logo's
Volg ons
© 2024 - LEADER Achterhoek heeft zijn website laten maken door Fervent Digital.