De Kei in Steenderen: hoe een dorpshuis met de tijd mee gaat

In Steenderen is de verbouwing van het voormalige Joannes school tot activiteitencentrum De Kei een middel om binnen het dorp verbindingen te leggen. De Kei is behalve ontmoetings- en activiteitencentrum ook een dorpslab: wie een idee heeft kan er terecht én wordt gekoppeld aan andere partijen. Dit was de reden dat LEADER Achterhoek besloot de Stichting Welzijn Steenderen subsidie toe te kennen.

Het dorpslab is er voor iedereen die nieuwe ideeën voor Steenderen heeft.

In de Achterhoek vormt het dorpshuis, het activiteitencentrum of het kulturhus vaak de kern van het dorp. In Steenderen waar niets van dit alles was, willen ze dit nu ook realiseren, maar willen ze méér. Geert Postma, voorzitter van Stichting Welzijn Steenderen, legt uit. “Voor ons is het gebouw geen doel an sich, maar een middel om verbindingen te leggen.” Dat is precies waarom LEADER Achterhoek besloot om subsidie toe te kennen. De Europese subsidieregeling is er niet om ‘stenen’ te subsidiëren, maar om sociale cohesie op het Achterhoekse platteland te bevorderen. Gezelligheid, praktische mogelijkheden voor je hobby’s en interesses en saamhorigheid zorgen er immers voor dat het leuk is en blijft om hier te wonen.

In De Kei is voor iedereen wat te doen

Nieuwe oudere
Vroeger was het dorpshuis een plek voor bingo en volksdansen, maar het dorpshuis van nu gaat met de tijd mee. “Wij hebben veel verfrissende en nieuwe ouderenactiviteiten in het dorp. Er komt immers een nieuw type oudere aan. De nieuwe oudere is actief en zoekt leuke activiteiten. Kunnen ze dat niet in Steenderen vinden, dan kijken ze buiten het dorp. En dat willen we niet.” In de Kei wordt er niet alleen maar standaard activiteiten aangeboden maar biedt het de nieuwe actieve oudere ook de mogelijkheid om dingen zelf te organiseren. Hierbij zijn we zeker op zoek naar de verbinding met jongeren. In en bij de Kei komen daarom een kas, een tuin, een moestuin en een grote keuken, die door iedereen af te huren zal zijn. “Het leuke van het gebouw is dat het de mogelijkheid biedt om ook dingen te ontwikkelen.”

Spreekuur
De Kei functioneert als dorpslab. “Wekelijks kloppen er mensen aan met nieuwe ideëen en wensen om leefbaarheid in ons dorp vorm te geven, daar komt nu ook een spreekuur voor. Wie een idee heeft, kan hier terecht, dan kijken we samen hoe we het vorm kunnen geven. De Kei is het gebouw waar beweging door ontstaat. Dat sluit aan op de wens van de gemeente om het dorp vitaal te houden.” In De Kei worden verbindingen gelegd. “Stel iemand komt hier langs met een vraag, zoals kortgeleden een sportvereniging die hulp zoekt voor de organisatie van een Gelders kampioenschap, dan gaan wij daar op in, en koppelen het. Zo kijken we bijvoorbeeld hoe de vluchtelingen mee kunnen werken aan dit evenement. Alles wat we doen, doen we met zo veel mogelijk partijen tegelijk. Voor ons is het gebouw geen bult stenen, maar een middel om verbindingen te leggen binnen het dorp zodat iedereen erbij hoort en mee kan doen.”

Jongeren schilderen hun eigen ruimte

Allerlei doelgroepen
In de Kei vind je echt van alles. Zo is het sociaal team van de gemeente er gehuisvest, er is een dagopvang voor alle leeftijden, krijgen Syrische vluchtelingen mogelijkheden om de taal te leren en is er een jeugddansschool. De jeugd is een specifieke doelgroep voor de Stichting Welzijn Steenderen. “Wij zijn bewust op zoek naar dingen die er niet zijn en die vernieuwend zijn voor een dorp als Steenderen. Voor de jeugd is er in ons dorp volleybal en voetbal, maar verder is er weinig. Vooral cultureel is er weinig voor ze te beleven hier en dat willen we opzetten. Inmiddels is bedacht dat de jeugd de kelder van het gebouw krijgt. Het idee nu is om er een escaperoom van te maken, dat hebben ze zelf bedacht. Daar regelen ze zelf alles voor: de inrichting, de bemanning en de marketing.”

LEADER Achterhoek
Juist omdat er verbindingen worden gelegd kende LEADER Achterhoek De Kei subsidie toe. LEADER is Europese subsidie die bestemd is voor de verbetering van de leefbaarheid op het Achterhoekse platteland. Sociale cohesie is één van de speerpunten.

Waarvoor is de subsidie
Met de subsidie wil de Stichting Welzijn Steenderen het gebouw moderniseren en tegelijkertijd verduurzamen, zodat de exploitatie rendebeler wordt. Er komen een keuken, een kas en een moestuin. De keuken is uiteraard weer door alle dorpsgenoten af te huren. De Stichting Welzijn Steenderen krijgt van LEADER Achterhoek € 120.000,- subsidie.

Meer informatie
Voor meer informatie over LEADER Achterhoek neem je contact op met LEADER coördinator Jolanda Kemna op telefoonnummer 06-13443166. Voor meer informatie over De Kei kijk je op dekeisteenderen.nl

 

Nieuwsbrief

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.

Contact informatie

Foto van Jolanda Kemna

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland
Leader Achterhoek is onderdeel van 8RHK Ambassadeurs

Logo's Logo's Logo's
Volg ons
© 2024 - LEADER Achterhoek heeft zijn website laten maken door Fervent Digital.