Masterclass-serie voor boeren en MKB-ondernemers: Vermarkten van Achterhoek Food

Voor Achterhoekse boeren, slagers, bakkers, chef-koks of andere food-ondernemers start in oktober 2020 de Masterclass-serie “Vermarkten van Achterhoek Food”. Het is een initiatief van de gemeenten Berkelland, Aalten, Winterswijk en Oude IJsselstreek en Versboerderij Daalwiek. Er is plaats voor 25 bedrijven uit deze vier gemeenten die actief zijn of gaan worden met lokaal geproduceerd voedsel.

Consumenten willen weten waar hun eten vandaan komt en stellen kwaliteitseisen. Niet alleen vers, maar ook natuur-inclusief, diervriendelijk, op een manier die hen aanspreekt. Eten van eigen bodem heeft meer dan ooit de belangstelling. Hoe speel je daar als food-ondernemer op in? De Masterclass-serie ‘Vermarkten van Achterhoek Food’ wil u als ondernemer/onderneemster daarbij helpen. Denk daarbij aan het ontwikkelen van nieuwe producten, het toevoegen van ‘beleving’, een aangescherpte positionering van je producten in de markt, het opbouwen van een bijzondere band met je klanten, of een meer onderscheidend aanbod. Dat is niet alleen relevant voor de eigen Achterhoekse markt maar ook als je landelijk afzetmogelijkheden ziet of misschien wel over de grens in Duitsland. Uitgangspunt van deze Masterclass is dat producten nu en later toegevoegde waarde hebben voor de Achterhoek, dat wil zeggen van Achterhoekse bodem komen, bijdragen aan natuur en landschap en de leefbaarheid van het Achterhoekse platteland.

Achterhoek Food
Provincie en gemeenten werken samen aan het economisch en sociaal vitaal houden van het landelijk gebied. Tegelijk is er de opgave om te verduurzamen met aspecten als natuur, landschap, biodiversiteit, milieu, dierwelzijn, volksgezondheid, voedselkwaliteit en klimaat. Innovatie in ketensamenwerking en meer afzet van lokaal geproduceerd voedsel met een duurzame meerwaarde, is de verbindende factor. We werken aan dit samenhangende idee in platform Achterhoek Food.

Voor wie
Deze Masterclass is er voor u als u boer of MKB-ondernemer bent uit Berkelland, Aalten, Winterswijk en Oude IJsselstreek (bijv. bakkers, slagers, kleinschalige lokale verwerkers, horeca, cateraars, logistieke dienstverleners, hoteliers) en hart hebt voor de streek. Er is plaats voor 25 ondernemers die met een vernieuwend idee rondlopen of daaraan willen werken. We verwachten
van de deelnemers dat zij niet alleen oog hebben voor hun eigen succes, maar ook sámen willen werken aan de meerwaarde van producten van Achterhoekse bodem voor de regio. Het is belangrijk dat u open staat voor veranderingen in hun bedrijfsvoering, bereid bent om tijd vrij te maken voor acht bijeenkomsten (elk 2 dagdelen) en voor het uitvoeren van enkele opdrachten buiten de bijeenkomsten om. Er wordt van u een actieve bijdrage verwacht. Plus een flinke dosis nieuwsgierigheid naar nieuwe mogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen.

Wethouder van der Neut van Berkelland: “Met natuur-inclusief voedsel, van eigen bodem hebben wij een mooie propositie die bijdraagt aan toekomstbestendige landbouw, biodiversiteit en behoud van ons gewaardeerde coulisselandschap. We ondersteunen daarbij graag onze agrariërs, maar ook kleinschalige verwerkers, bakkers, slagers, boerderijverkoop in hun zoektocht naar tevreden consumenten.”

De masterclass
Acht dagen gaat u aan de slag met uw eigen innovatieve plannen en ideeën, ondersteund door experts. In het inschrijvingsformulier kunt u daarover meer informatie geven. Centraal staat het vermarkten van producten van de streek, met oog voor natuur en landschap en leefbaarheid. Per bijeenkomst wordt een specifiek thema behandeld zoals voedselveiligheid, inzicht in afzetkanalen, marketing, consumentengedrag of klantenbinding. De serie start in oktober 2020; de frequentie bepalen we in overleg met de deelnemers.

Inschrijven en selectie
Tot 16 september 2020 kunnen geïnteresseerden zich inschrijven via het digitale inschrijvingsformulier (klik hier). Iedere aanmelder ontvangt een uitnodiging voor een avondsessie met een interessante spreker over het onderwerp. Vervolgens vindt een selectie plaats om met de 25 meest gemotiveerde ondernemers/onderneemster met het meest kansrijke idee de serie van acht masterclasses in te gaan. Wij willen een zo divers mogelijke groep samenstellen qua sectoren (zuivel, vlees, pluimvee, akkerbouw, tuinbouw, enz.), plaats in de keten (boer, verwerker, aanbieder), soorten producten, leeftijd, vestigingsplaats. Een uitgebreid deelnemersprofiel (klik hier) met een link naar de aanmeldsite vindt u op de websites van de initiatiefnemers: gemeenten Berkelland, Aalten, Winterswijk en Oude IJsselstreek en versboerderij Daalwiek.

Deelnamekosten bedragen € 180, voor onkosten en excursies. De serie Masterclasses wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en vier gemeenten in de Achterhoek.

Meer informatie? Klik hier of neem contact op met Mirjam Mellink, M.Mellink@gemeenteberkelland.nl of Maurits Steverink, 06 5198693, maurits@truefood.nl.

Nieuwsbrief

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.

Contact informatie

Foto van Jolanda Kemna

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland
Leader Achterhoek is onderdeel van 8RHK Ambassadeurs

Logo's Logo's Logo's
Volg ons
© 2021 - LEADER Achterhoek heeft zijn website laten maken door Ebbers Media.