Proces totstandkoming Lokale Ontwikkelings Strategie (LOS) 2023-2027

‘Achterhoek, de meest gezonde en vitale regio van Europa’ luidt de titel van de nieuwe Lokale Ontwikkelings Strategie (LOS) voor LEADER Achterhoek 2023-2027. Voor het opstellen van de nieuwe LOS voor LEADER Achterhoek 2023-2027 benaderden we u, de inwoner. Dit deden we op de volgende wijze. 

Analyse beleidsstukken
Voor de onderbouwing van deze LOS hebben we diverse beleidsstukken op landelijk en regionaal niveau bestudeerd, te beginnen met de dorpsplannen van de gemeenten en de beschikbare Omgevingsvisies die samen met de inwoners in de Achterhoek zijn opgesteld. Voor de gehele lijst met beleidsstukken die we hebben doorgenomen verwijzen we u naar de  nieuwe Lokale Ontwikkelings Strategie 2023-2025, bladzijde 5, hoofdstuk 1.1.

Inwonerenquête
De inwonerenquête stond open van 15 februari tot en met 13 april 2023 en is 180 keer ingevuld door inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van belangengroepen. Ook verspreidden de Achterhoek Ambassadeurs de enquête onder Achterhoek Spreekt, het inwonerpanel van de Achterhoek. Deze enquete is maar liefst 1.936 keer ingevuld.

Inwonerbijeenkomsten
Er zijn vier interactieve inwonerbijeenkomsten georganiseerd. De eerste vond plaats tijdens het Festival van het Smakelijke Leven in het Dru Industriepark in Ulft op 2 november 2022. De tweede was op 16 maart 2023 bij de Stadsboerin Doetinchem, de derde op 23 maart bij Natuurpark Kronenkamp in Neede en de vierde op 19 april 2023 in dorpsraden gemeente Lochem. Tijdens de inwonerbijeenkomsten gingen we aan de slag met de toekomstvisie van de inwoners op de thema’s Klimaat en energie, Landschap en biodiversiteit, Leefbaarheid en economie, voedselproductie en gezondheid. We bereikten in deze bijeenkomsten een diverse groep inwoners: particulieren, ondernemers en vertegenwoordigers van belangengroepen en andere organisaties.

Jongeren
We zijn letterlijk de straat op gegaan om jongeren te benaderen voor de totstandkoming van deze LOS. We namen straatinterviews met ze af over het onderwerp leefbaarheid van de Achterhoek voor jongeren. Hier is deze video van gemaakt.

Terugkoppelmoment LOS op hoofdlijnen
Op 24 mei 2023 kon een ieder die de enquête had ingevuld of die een bijeenkomst had bezocht inloggen voor de online terugkoppeling door LEADER-coördinator Jolanda Kemna. Ook de vragen en opmerkingen van de deelnemers aan de hand van deze sessie zijn verwerkt in deze Lokale Ontwikkelingsstrategie.

Dit is een verkorte weergave van alle stappen die we hebben gezet om tot een nieuwe Lokale Ontwikkelings Strategie (LOS) 2023-2027 te komen. Wilt u de volledige tekst lezen, dan verwijzen wij u naar de LOS, hoofdstuk 1, pagina 5 en 6. Door te klikken op de link kunt u de Lokale Ontwikkelings Strategie (LOS) voor LEADER Achterhoek 2023-2027 downloaden.
Achterhoek Lokale Ontwikkelingsstrategie 2023-2027- okt 2023

Foto’s: de inwonerbijeenkomsten in Doetinchem en Neede.

Nieuwsbrief

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.

Contact informatie

Foto van Jolanda Kemna

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland
Leader Achterhoek is onderdeel van 8RHK Ambassadeurs

Logo's Logo's Logo's
Volg ons
© 2023 - LEADER Achterhoek heeft zijn website laten maken door Fervent Digital.