Vooruitblik LEADER: nieuwe periode 2023-2027

Landbouw minister Carola Schouten bood begin december het concept GLB/NSP (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid/Nationaal Strategisch Plan) ter goedkeuring aan bij de Tweede Kamer. Hierin zijn ook de contouren van de nieuwe LEADER periode omschreven voor de periode 2023-2027. In januari 2022 zal de provincie Gelderland meerdere gebieden oproepen om een LEADER gebied te vormen.

Minder budget/nieuwe thema’s
De nieuwe periode wordt dus anders dan de huidige periode, waarin alleen de Achterhoek aangewezen is als LEADER gebied. Voor de Achterhoek houdt dit voor de komende periode in dat er minder uitvoeringsbudget beschikbaar komt doordat meer gebieden gebruik gaan maken van het beschikbare Europese budget. Naast bekende thema’s zoals ‘aantrekkelijk platteland om te wonen, werken en te recreeren’ worden nu ook thema’s zoals bodem, klimaat en milieu belangrijk binnen de nieuwe LEADER periode.

Nieuwe LOS
De verwachting is dat in het derde kwartaal van 2022 de nieuwe LEADER gebieden in Gelderland bekend zijn. Zeker is dat de Achterhoek wederom een Lokale Ontwikkelings Strategie (LOS) zal opstellen. Dit hebben de zeven deelnemende gemeenten en het Waterschap Rijn en IJssel al uitgesproken naar elkaar!

Projectenboek
De eerste 50 Achterhoekse projecten die tussen 2016 en (begin) 2021 subsidie ontvingen van LEADER Achterhoek zijn gebundeld tot een boekje dat u online kunt lezen door hier te klikken: LEADER projectenboek 1016-2021.U kunt ook een papieren versie van het projectenboek aanvragen bij coördinator Jolanda Kemna. U bereikt haar door hier te klikken.

Nieuwsbrief

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.

Contact informatie

Foto van Jolanda Kemna

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland
Leader Achterhoek is onderdeel van 8RHK Ambassadeurs

Logo's Logo's Logo's
Volg ons
© 2022 - LEADER Achterhoek heeft zijn website laten maken door Fervent Digital.