Voorwoord LEADER-coördinator Jolanda Kemna projectenboek 2016-2021

Het multiplier-effect van LEADER Achterhoek’

Met trots presenteer ik het geactualiseerde projectenboek LEADER Achterhoek 2016 – 2021. In dit boek vindt u een overzicht van alle projecten die we met de Europese subsidieregeling LEADER hebben gerealiseerd tot en met december 2021. LEADER Achterhoek functioneert als een vliegwiel. We hebben inmiddels 63 leefbaarheidsprojecten in de Achterhoek toegekend voor een subsidiebedrag van € 5,6 miljoen. Hier heeft de Europese Unie een bedrag van € 2,8 miljoen aan bijgedragen en de verschillende gemeenten (bij enkele projecten ook het Waterschap Rijn en IJssel) eenzelfde bedrag van € 2,8 miljoen. Omdat de subsidie maar 50% van de kosten dekt, heeft deze € 5,6 miljoen aan overheidsgeld uiteindelijk geresulteerd in een fikse economische impuls in de regio. En zelfs meer dan dat: tellen we de totale waarde van de projecten op, dan komen we op ruim € 15 miljoen uit. Dat is toch een mooi ‘multiplier effect’! Daarnaast heeft LEADER vooral ook heel veel energie los gemaakt bij de initiatiefnemers en vrijwilligers van de projecten, die dankzij LEADER hun ideeën voor verbetering van de leefbaarheid in hun woonomgeving kunnen realiseren.

Wat LEADER Achterhoek ook opgeleverd heeft
Naast het hierboven genoemde multiplier-effect heeft LEADER Achterhoek nog meer opgeleverd:
1. Samenwerking tussen projecten onderling.
2. Opbouw netwerk op het gebied van leefbaarheid.
3. Permanente verbinding met de thematafels van Achterhoek 2030.
4. Opzet van het platform Achterhoek Food.
5. Samenwerking tussen gemeenten onderling in de financiering van Achterhoekbrede projecten.
6. En nog zoveel meer…

We zijn nog niet klaar, want de subsidieperiode van LEADER Achterhoek loopt formeel tot en met 31 december 2025 (transitieperiode). Projecten kunnen ingediend worden en met eind 2022 met een uitvoeringsperiode van drie jaar. Ook zijn we aan het lobbyen bij de provincie Gelderland om in de nieuwe programmaperiode van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, wederom LEADER gebied te worden. Er ligt een belangrijke opgave om samen te werken aan de sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland en aan een duurzaam gebruik van onze ruimte. LEADER wil hieraan een bijdrage leveren door het stimuleren van projecten die bijdragen aan het verbeteren van het toekomstperspectief van de inwoners in de Achterhoek.

Namens de Lokale Actie Groep (LAG),
Jolanda Kemna LEADER coördinator Achterhoek

Download het nieuwste LEADER Achterhoek projectenboek door op deze link te klikken: LEADER projectenboek pdf online
Heeft u liever een papieren boek? Dat kan ook! Neemt u daarvoor via deze link contact op met LEADER coördinator Jolanda Kemna, zij stuurt de projectenboeken met plezier naar u toe.

Nieuwsbrief

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.

Contact informatie

Foto van Jolanda Kemna

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland
Leader Achterhoek is onderdeel van 8RHK Ambassadeurs

Logo's Logo's Logo's
Volg ons
© 2022 - LEADER Achterhoek heeft zijn website laten maken door Fervent Digital.