Initiatiefnemers Tonnie en Carolien Reinders-Hegeman van Vleesbedrijf De Hoeve.

Het project omvat de realisatie van een zichtbare, duurzame productie- en vleesverwerkingsruimte. Dit project laat het verwerkingsproces van de dieren zien, waarbij het welzijn en het comfort van de dieren in het oog worden gehouden en huisslachtingen van regionale innovatieve kleinschalige veehouders ondersteund worden. Daarbij wordt ingezet op educatie en e-learning in samenwerking met onderwijsinstellingen. Nieuwe mogelijkheden worden benut om kennis en expertise over de duurzame Achterhoekse voedselprocessen/producten te ontwikkelen, over te dragen en te delen. Met dit project wil de initiatiefnemer, Vleesveeboerderij Reinders, een bijdrage leveren aan het vakmanschap en aan de versterking van de Achterhoekse voedselketen.

Het project bestaat uit een informatiecentrum en een voor publiek zichtbare vleesverwerkingsruimte waar mensen uit de horeca, vakopleidingen en scholen, toeristen en overige belangstellenden geïnformeerd worden over de productie van duurzaam, Achterhoeks vlees uit de korte keten. Duurzaam geproduceerd vlees houdt ook in dat het welzijn van de dieren voorop staat. Zij willen zich onderscheiden door de varkens hun staart te laten behouden en hopen in een later stadium een eigen duurzaamheids-/welzijnskeurmerk te realiseren.

Om kennis/informatie te delen wil de initiatiefnemer rondleidingen organiseren waarbij bezoekers kunnen zien, horen én beleven hoe duurzame producten uit de regio tot stand worden gebracht. Ze willen bezoekers laten zien hoe de dieren gehouden worden, hoe ze gevoerd worden en in welke comfortabele leefomstandigheden ze zich bevinden. Ook kunnen de bezoekers een kijkje nemen achter de schermen in de slagerij, hoe het vlees na de slacht wordt uitgebeend en verwerkt voordat het in de winkels in de toonbank terecht komt.

Vleesveeboerderij Reinders wil tevens een kenniscentrum opzetten en educatie verzorgen, waarbij ze kennis en expertise delen met scholen en studenten. In de vleesverwerkingsruimte komt een ruimte om groepen van 15 personen te ontvangen, die kunnen meekijken met de slagers. Door het bedrijf open te stellen wil Vleesveeboerderij Reinders een verbindende factor zijn die boeren, scholieren en burgers dichter bij elkaar brengt. Het doel is bewustwording te creëren over de productie van duurzame producten in de Achterhoek. Dat is waar Vleesveeboerderij Reinders trots op is!

Werktekening Slagerij de Hoeve

Regio Berkelland
Locatie Eibergen
Initiatiefnemer Ambachtelijk Vleesbedrijf De Hoeve
Website vleesbedrijfdehoeve.nl
Stadium lopend
Totale kosten € 284.345,-
Subsidie Leader € 120.000
Datum 2021