Buur maakt Natuur – update

De Doetinchemse stichting Buur maakt Natuur ontwikkelt nieuwe natuurgebieden door met donaties grond aan te kopen en in te richten als natuur. Deze natuur komt ten dienste te staan van bewoners uit de omgeving. Dit gebeurt op twee locaties: de Wehlse Broeklanden en Gaanderen. Dankzij LEADER is 5,7 hectare grond ingericht voor de Watertap in Gaanderen. Voorzitter Wim Beijer van de stichting Buur Maakt Natuur legt uit hoe het medio 2022 gaat met het project.

In Gaanderen is in 2017 gestart met De Watertap. Een onbewaakte spoorwegovergang is afgesloten en er is een nieuw wandelpad, het Möllepad, aangelegd. Er is nu een gebied van 5,7 hectare dat ingericht is als de oorspronkelijke rivierduin. Het is een wandel/natuurgebied met een tunnel onder het spoor naast de Bielheimerbeek. Tevens sluit het Möllepad aan op verschillende wandelroutes die al bestaan in de omgeving.

Wim Beijer, bestuurslid van Buur Maakt Natuur, legt uit. “Het gaat heel goed met Buur Maakt Natuur. In de Wehlse Broeklanden is het terrein ‘t Knapperslag ingericht en het terrein in Gaanderen is inmiddels afbetaald. Het nieuwe pad met de tunnel wordt veel gebruikt door Gaandernaren. Het natuurgebied is een verrijking voor het dorp. Eigenlijk kunnen we zeggen dat het aankopen en inrichten van het natuurgebied een hele positieve ontwikkeling is geweest.”

Het natuurgebied is deels ingericht als zandduin en deels met natuurakkers. “Hiervoor is zogenaamd regeneratief graan ingezaaid. Dat hoef je slechts eenmaal in te zaaien, dan komt het jaarlijks terug. Bij ons werkte dat nog niet helemaal. We moesten het perceel afgelopen voorjaar nog eens doorzaaien en gaan dat in 2023 nog een keer doen. Het graan heeft een gunstig effect op de biodiversiteit. Daarnaast oogt het fraai voor de mensen die in het gebied komen wandelen. Het gaat goed met de natuur in het gebied. We hebben onlangs een aantal metingen gedaan om de kwaliteit van het gebied aan de kant van het spoor te onderzoeken. Er is een levendbarende hagedis gesignaleerd in de toegangssloot en de kamsalamander is er aangetroffen. De levendbarende hagedis is een zogenaamde kenmerksoort: hij komt alleen voor in gebieden waar de omgeving gunstig is. De omstandigheden zijn hier blijkbaar gunstig voor hem. Dat is een goed teken.”

Het nieuwe uitloopgebied tegen de kern van Gaanderen gaf een verbetering van de sociale cohesie in het dorp. “De buurt is erbij betrokken. We hebben een werkploeg van een man of twaalf die eens per week een middag werkzaam zijn in het gebied. Ze monitoren het gebied ook, om te zien wat zich er allemaal aan natuur ontwikkelt.”

Ondertussen zit ook het bestuur van de stichting Buur maakt Natuur niet stil. “Wij hebben de eerste twee gebieden samen met de gemeente Doetinchem gerealiseerd. In augustus 2022 hebben we dankzij giften van particulieren en ondernemers een gebied van twee hectare in de Wrange kunnen aankopen. Er wordt nu aan een inrichtingsplan voor het Zandduin (zo heet het perceel) gewerkt. En nu sparen we alweer voor een vierde terrein.”

Regio Doetinchem
Locatie Gaanderen, buitengebied Doetinchem
Initiatiefnemer Stichting Buur Maakt Natuur
Website buurmaaktnatuur.nl
Stadium afgerond
Totale kosten € 83.360,-
Subsidie Leader € 39.954,-
Datum 2017