Dit project brengt Nederlandse tradities en waarden op innovatieve wijze tot leven voor oude en nieuwe generaties, binnen en buiten Nederland. Het klompenmakersambacht is Nationaal Cultureel Erfgoed. Bezoekers ervaren hoe hun voorouders leefden en werkten, vanuit een gebied waar men tot 1950 leefde van de klompenmakerij. Zo ontstaat een toeristische trekpleister met diepte en beleving die de economische activiteiten in dit (krimp-)gebied nu en in de toekomst substantieel aanjaagt.

Tot midden vorige eeuw was er een omvangrijke klompenmakers bedrijvigheid in Keijenborg en Hengelo Gld (gemeente Bronckhorst). Zowel handgemaakte als industrieel gemaakte klompen verschaften in dit tijd honderden mensen werk en inkomen. Vanaf 1960 liep het maken van klompen hier af, maar in 2016 zijn er weer veel activiteiten opgestart. Een dergelijk rijke historie van bijzonder vakmanschap kan niet worden genegeerd en verdient om doorgegeven te worden. In 2013 is het handmatig klompen maken op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel
Erfgoed geplaatst. Het huidige aanbod op het gebied van klompen in Keijenborg op creatieve wijze verbinden geeft het toerisme in de Achterhoek een kwaliteitsimpuls.

Doelstellingen:

– Keijenborg landelijk en over de grenzen op de kaart zetten als HET klompenmakersdorp van Nederland, waar toeristen een cultuurhistorisch aspect beleven en waar inwoners trots op zijn;
– Nederlandse tradities en waarden (nationaal cultureel erfgoed) veilig stellen en laten herleven in de vorm van een innovatieve, interactieve ervaring (de eerste in Nederland);
– DNA van Achterhoek (gemoedelijkheid /eerlijkheid / diversiteit / authentiek / rust), maar ook maakindustrie, innovatie en duurzaamheid versterken en uitvergroten.
– Bijdragen aan een geliefde, herkenbare vakantieregio;
– Vergroten van saamhorigheid onder dorpsbewoners en de leefbaarheid in het dorp blijven ontwikkelen
– Een significante bijdrage / impuls leveren aan de lokale economie.

Wat maakt dit project anders dan anders?

We laten mensen ervaren, ruiken, voelen, proeven hoe het was om vroeger te leven, óp klompen. Geen stoffig museum, maar een vernieuwende en interactieve ervaring op de plaats waar voorouders vroeger dagelijks werkten en leefden. Bezoekers kunnen zelf kiezen uit diverse arrangementen die in het teken staan van zelf ervaren hoe het klompenmakers ambacht er uit zag.

Wie is onze doelgroep?

1. Toeristen uit Nederland die een dagje uit gaan in de Achterhoek (families, stellen, gezin met kinderen, scholen, groepen jongeren)
2. Achterhoekers (met specifiek aandacht voor de bewoners uit Keijenborg)
3. Toeristen uit Duitslanden België
4. Toeristen uit de hele wereld (bijv. China / Japan etc.)

Wat zoekt de doelgroep?

1. Een leuk en veelzijdig dagje weg (zowel binnen als buiten mogelijk) (alle doelgroepen)
2. Iets nieuws leren / zingeving (alle doelgroepen)
3. Authentieke dingen en tradities beleven (doelgroep 1 en 2)
4. Gevoel van nostalgie (doelgroep 1 en 2)
5. Overdracht / doorgeven van erfgoed aan volgende generaties (doelgroep 1 en 2)
6. Zoeken naar en doorgeven van tradities en Nederlandse waarden (doelgroep 1 en 2)
7. Een verhaal om trots op te zijn (Doelgroep 2)
8. Ontmoeting binnen de gemeenschap (van bevolking en lokale ondernemers) (Doelgroep 2)

Met welke beloften trekken wij onze doelgroep?

– Verplaats je in de ‘schoenen’ van je voorouders
– Als Nederlander moet je een keer op klompen hebben gelopen
– Ontdek en beleef Nederlandse historie, waarden en tradities van het platteland
– Uitje voor hele gezin, ook met slecht weer

Het beoogde concept is veelomvattend en veelzijdig. Verschillende initiatieven zijn al van de grond gekomen, zoals klompenmakersroutes, klompenkampioenschap, klompenpannenkoeken, klompenlikeur, klompenbrood, klompenmakerscursussen, jaarlijkse traditie bomenzagen. Door dit project versterken en verbinden we deze initiatieven.

Toevoeging n.a.v. coronacrisis en bijbehorende maatregelen:

Helaas hebben wij de gehele planning moeten opschuiven, omdat het door de coronacrisis niet mogelijk is om het volledige project te voltooien. Toch willen wij niet wachten met het voltooien van het project, dat is om twee redenen:

– Het is nu extra belangrijk dat de verhalen van de oude klompenmakers tot leven komen. Dat we niet meer te lang wachten tot de laatste klompenmakers er niet meer zijn. Wij zullen ons daarom in eerste instantie richten op het optekenen van deze verhalen. Hierbij geven we prioriteit aan het verzamelen van alles dat er al voorhanden is in een online interactief platform. Nieuwe verhalen kunnen we alvast optekenen door met de oude klompenmakers te (video)bellen. Beelden kunnen wij er later bij monteren.

– Door met dit project door te gaan willen we zorgen voor een extra opleving en beleving in deze tijd dat mensen misschien wel eenzaam binnen zitten. Ook zijn er veel mensen die nu veel tijd over
hebben en meer dan ooit op zoek zijn naar verbinding van jong en oud. We zien hier dus een kans om in deze tijd veel mensen via dit project met elkaar te verbinden.

Regio Bronckhorst
Locatie Keijenborg
Initiatiefnemer Toeristisch Platform Hengelo/Keijenborg
Website
Stadium lopend
Totale kosten € 200.000,-
Subsidie Leader € 100.000,-
Datum 2021