We staan aan de vooravond van een omslagpunt in onze herdenking van de Tweede Wereldoorlog en de beleving van 75 jaar bevrijding. De Dodenherdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag op 5 mei blijven altijd verankerd aan onze Nederlandse nationale traditie. Maar het is de laatste keer dat we grootschalig kunnen herdenken en vieren met de generatie die de oorlog persoonlijk heeft meegemaakt. Aan de andere kant van de grens heeft ook een bevrijding plaatsgevonden. Duitsland is op 8 mei (de dag van de capitulatie) bevrijd van het nationaal-socialisme. Sindsdien heeft het zich ontwikkeld tot een volwassen Europees land en onze belangrijkste handelspartner, maar altijd beladen met het trauma en het collectieve Duitse schuldgevoel over WO2. DinXperience wil een nieuw hoofdstuk schrijven over onze gezamenlijke collectieve herinnering. We hebben immers in Dinxperlo en Suderwick een langdurige geschiedenis aan de grens en leven al eeuwenlang als buren met en naast elkaar. Op 7, 8, en 9 mei 2021 vieren we gezamenlijk onze vrijheid met een belevingstocht die beide dorpen letterlijk en figuurlijk aan elkaar verbindt. We leggen daarmee de internationale basis voor vervolgactiviteiten rond vriendschap, vrede en vrijheid in Nederland én Duitsland.

Wat is Dinxperience?
DinXperience is een driedaagse belevenistocht van anderhalve kilometer over en langs de nationale grens van Duitsland en Nederland. De dorpspleinen van Suderwick en Dinxperlo vormen de hoofdlocaties van onze gezamenlijke geschiedenis én toekomst. Op vijf nevenlocaties beleven we de grens, de smokkel, de oorlog, de liefde en de zorg voor elkaar met muziek, dans, taal, theater en spektakel. De route wordt verrijkt met een reeks belevenisplekken onderweg, die de thema’s met elkaar verbinden. In deze drie dagen vinden ruim 80 optredens en 75 belevenissen plaats. Per avond lopen maximaal 1.000 mensen de belevenistocht. Daarnaast kunnen 500 bezoekers die minder mobiel zijn de tocht via videobeelden volgen en de eindmanifestatie in Dinxperlo meemaken.  DinXperience is live te volgen via een livestream, we verwachten daarnaast een flinke belangstelling van regionale en landelijke media in Nederland en Duitsland.

Vrijwilligers
Zo’n 650 vrijwilligers verlenen hun medewerking aan DinXperience; als acteur, muzikant, zanger, bouwer, begeleider, verkeersregelaar, bestuurslid of productielid. Organisaties zoals scholen, kerken, (sport)verenigingen en andere organisaties ondersteunen DinXperience. Ruim vijftig bedrijven en particulieren in Suderwick en Dinxperlo ondersteunen DinXperience in materiële en financiële zin.

Kosten
De totale projectbegroting van DinXperience bedraagt ruim €250.000,-. er worden zeven locaties én tien belevenisplekken ingericht, met alle benodigde technische faciliteiten. Op alle locaties in Dinxperlo en Suderwick vindt professionele performance plaats. De uitgaven worden vooral besteed aan techniek (tribunes, podia, licht, geluid), professionals (zangers, schrijver, regisseur), videotechniek (rechtstreekse uitzending), productie en aankleding van de locaties. We doen zoveel mogelijk zaken met lokale ondernemers.

Grensoverschrijdend
Voor de eerste keer in de geschiedenis steunen LEADER Achterhoek en LEADER Bocholter AA gezamenlijk een écht grensoverschrijdend project. De LAG’s van LEADER Achterhoek en LEADER Bocholter AA hebben beide een bijdrage van €75.000,- toegezegd.  Daarnaast zijn er bijdragen van fondsen, banken, bedrijven en particulieren.

Wat levert DinXperience op?
Doel van DinXperience is een keerpunt in de Nederlands-Duitse geschiedenis te realiseren en een nieuw fundament te leggen om grensoverschrijdende activiteiten te organiseren rond vriendschap, vrede en vrijheid. Sinds de oprichting heeft dit al het volgende concreet opgeleverd:

 • Sinds de zomer van 2019 verschijnen wekelijks interviews in de lokale media (De Band, Bocholter Report) over het samenleven aan de grens.
 • Een brede vertegenwoordiging van ondernemers uit Dinxperlo en Suderwick heeft een ondernemersbijeenkomst georganiseerd, waarin DinXperience gepresenteerd werd en veel ondernemers elkaar voor de eerste keer hebben ontmoet.
 • Op 6 maart 2020 is de DinXperience Quiz georganiseerd, een Nederlands-Duitse quiz waarin groepen van zo’n 10 personen vragen beantwoorden over hun leefomgeving en de verschillen tussen Dinxperlo en Suderwick. De quiz trok ruim 150 enthousiaste deelnemers en leverde flinke publiciteit op in de lokale pers.
 • Groepen burgers uit Suderwick en Dinxperlo gaan gezamenlijk een wandtapijt knopen, geheel indachtig onze gezamenlijke historie met tapijtfabrieken aan beide zijden van de grens.
 • Kerkelijk worden de Evangelische Kirche, de St Michael Kirche en de Dorpskerk letterlijk met elkaar verbonden; de gebouwen spelen een hoofdrol in DinXperience, de geloofsgemeenschappen werken internationaal aan oecumenische samenwerking.
 • De vrijwilligers van de brandweer in Dinxperlo én Suderwick presenteren zich gezamenlijk bij DinXperience en laten zien waar samenwerking toe leidt.
 • Het projectkoor van DinXperience belooft één grote samenzang van zangers en zangeressen uit Suderwick en Dinxperlo te worden.
 • In het kader van DinXperience wordt een aantal kunstwerken gerealiseerd, die typerend zijn voor onze grensoverschrijdende samenleving.
 •  Tenslotte is ook geopperd om onder de naam ‘DinXbierience’ gezamenlijk het glas te heffen op onze vrijheid, ook dat verbindt onze samenlevingen!Wat levert DinXperience op? 
 • Lokaal: DinXperience laat de kracht van de samenleving in onze dorpen zien, waar we toe in staat zijn als we ons gezamenlijk inzetten en een stap zetten over de culturele, historische en taalgrenzen heen. Het verbindt mensen uit alle lagen van de bevolking met elkaar.
 • Regionaal: In de presentatie en in de beleving laten dorpsbewoners hun grensgeschiedenis aan de regio zien. Zie en ervaar dat het leven aan de grens écht anders is dan elders.
 • Internationaal: DinXperience is een omslagpunt in de Nederlands-Duitse relatie en de omgang met onze gezamenlijke collectieve herinnering. 75 jaar na dato zijn we in staat om met elkaar de vrede en vrijheid te vieren. Het kan het begin zijn van een jaarlijks terugkerend moment, op of rond 9 mei. En dat begon allemaal in Dinxperlo en Suderwick.
 • Tenslotte: Tijdens de voorbereidingen van DinXperience kwam in gesprekken met betrokkenen het idee naar voren om een zichtbare en permanente verbinding te realiseren tussen de dorpscentra van Suderwick en Dinxperlo. Deze route, die we grotendeels met DinXperience volgen, kan worden vormgegeven met teksten, wetten en woorden in het Nederlands en in het Duits, als blijvend teken van de verbondenheid tussen onze naties.
Regio Aalten
Locatie Aalten
Initiatiefnemer Lex Schellevis & Esther Nederlof; namens Stichting DinXperience
Website www.dinxperience.nl / www.dinxperience.de
Stadium lopend
Totale kosten € 250.000,-
Subsidie Leader € 75.000,-
Datum 2020