Door de oude deel te verbouwen tot een ontmoetingsplek met workshop- en educatieruimte, een keuken voor verwerking van restproducten en  winkel, ontwikkelen de initiatiefnemers van project De Biotuin, een broedplaats. Het is een plek voor promotie van het biologisch product in de Achterhoek.

Wilma Kraaij en Erik Smeenk, eigenaren van Klein Broekhuizen en initiatiefnemers van het project Biotuin Wehl, willen de biodiversiteit bevorderen, voedselverspilling voorkomen en het aanbod in de korte keten vergroten. Ze kunnen bogen op ruim 20 jaar ervaring in het produceren van biologische groenten, die ze grotendeels regionaal afzetten. De regionale biologische afzet vraagt om meer informatievoorziening; het betrekken van klanten en andere partijen bij het productieproces, en het motiveren van mensen om meer biologisch/regionaal in te kopen. De keuze voor biologische groente is voor veel mensen in de Achterhoek niet vanzelfsprekend. Het ‘eten met de seizoenen’ kost soms wat moeite om in te passen in het weekmenu en een wekelijks uitje naar de boerderijwinkel staat nog niet voor iedereen in de agenda.

Verbouwing deel
Om de broedplaats en community (is daar een ander Nederlands woord voor? ) van de Biotuin te realiseren is er meer ruimte nodig. De deel wordt hiervoor verbouwd. De nieuwe ruimte is bestemd voor ontmoeting, educatie, kennisoverdracht en verwerking van lokale biologische (rest)producten. In de broedplaats is ruimte voor initiatieven die te maken hebben met biologische landbouw. De nieuwe ruimte biedt ruimte aan mensen met interesse voor gezond biologisch voedsel, aan (jonge) mensen met dromen en initiatieven om deze laagdrempelig op te starten, maar ook aan vrijwilligers en mensen die willen reïntegreren. Er komen een workshopruimte met een kookstudio, een verwerkingsruimte en een verhuurruimte. Scholieren van de koksopleiding van bijvoorbeeld het Graafschap College, kunnen zich om zich te verdiepen in het productieproces.

Inrichting
Voor dit project is ook een nieuwe landschappelijke inrichting van het bedrijf nodig. Op het erf komen een kikkerpoel, bijenkasten en wandelroutes. Met de nieuwbouw en nieuwe landschapsinrichting willen de initiatiefnemers een fysieke plaats bieden aan de korte keten van het biologisch product in de Achterhoek. Met de inzet op educatie wordt met de tuinderij bijgedragen aan de transitie van de landbouw in de Achterhoek.

 

Regio Doetinchem
Locatie Wehl
Initiatiefnemer Maatschap H.A.G. Smeenk en W. Kraaij
Website kleinbroekhuizen.nl/
Stadium lopend
Totale kosten € 160.454,-
Subsidie Leader € 80.000,-
Datum 2021