De Stichting Kruidentuin Eibergen vernieuwt de Kruidenhof te Mallum. De tuin en het bezoekerscentrum worden verbeterd en verduurzaamd, daarnaast wordt het jaarlijkse programma op gebied van groen, natuur, kunst, cultuur, educatie en informatie uitgebreid. Het is de bedoeling dat daardoor méér bezoekers en ook nieuwe doelgroepen – in het bijzonder kinderen in de basisschoolleeftijd – hun weg naar de tuin zullen vinden. De kruidentuin wordt een ontmoetingsplek. Ook is het de bedoeling de kennis op het gebied van kruiden als bestanddeel van verantwoorde voeding uit te dragen.

Het project van Kruidenhof te Mallum heet BIO, wat staat voor Blijvend In Ontwikkeling. De Kruidenhof is nu een verborgen paradijsje, gelegen in het beschermd dorpsgezicht van de Mallumse Molen en naaste omgeving. Het bestuur wil graag de zichtbaarheid en aantrekkingskracht van de Kruidentuin op bezoekers vergroten door het voorterrein aantrekkelijker, passend binnen het beschermde dorpsgezicht van Mallum, in te richten. Mallum heeft het in zich een toeristische hotspot te worden en de Kruidenhof maakt daar graag deel van uit.
Binnen BIO vallen diverse werkzaamheden, zoals verbetering van paden, terrassen en pleintjes en aanbrengen van nieuwe voorzieningen. Zo biedt de geplande nieuwe en grotere overkapping bij het bezoekerscentrum de gelegenheid kleine culturele optredens tijdens het seizoen onder alle omstandigheden te laten plaatsvinden. Met een vernieuwd terras, gemaakt van gebruikte materialen, kan de Kruidentuin een ontmoetingsplek worden voor Eibergen en omgeving. Dit terras wordt, net als de paden, ook goed toegankelijk voor minder validen.

De Kruidenhof begroet nu jaarlijks zo’n 4.000 bezoekers. Het doel is in 2023 te groeien naar tenminste 5.000 bezoekers per jaar, waarvan 15 procent basisschooljeugd. Hiervoor wordt ingezet op natuurbeleving, educatie en leesbevordering. De Kruidenhof gaat in de zomerperiode gevarieerde kinderactiviteiten in de tuin en het bezoekerscentrum houden, in combinatie met activiteiten voor de begeleidende (groot)ouders.
De Kruidenhof gaat de expertise op het gebied van kruiden naar buiten brengen en de verwerking van kruiden promoten. Daarvoor zullen innovatieve concepten worden opgesteld in overleg met lokale en regionale partijen als detailhandel (supermarkten en speciaalzaken), onderwijsinstellingen en horeca.
In de Kruidenhof vinden nu al cursussen plaats. Nieuwe aanbieders van cursussen die gebruik willen maken van de ambiance in de tuin of het verbeterde bezoekerscentrum zijn van harte welkom.

De foto’s zijn van de oude situatie.

Regio Berkelland
Locatie Berkelland
Initiatiefnemer Stichting Kruidentuin Eibergen
Website https://kruidenhof-te-mallum.nl/
Stadium lopend
Totale kosten € 263.703,-
Subsidie Leader € 120.000,-
Datum 2021