In Neede is van de voormalige rioolwaterzuivering een multifunctioneel, ontmoetings- en educatief centrum gemaakt, genaamd Natuurpark Kronenkamp. Het park is bestemd voor ontmoeten, beleven, sociaal culturele activiteiten, exposeren en educatie. Het is een nieuwe bestemming voor de voormalige rioolwaterzuivering, die overwoekerd was en op de nominatie stond om te worden gesloopt. De oude, karakteristieke bouwwerken krijgen een passende functie. Het park is sinds 2018 opengesteld. Binnen het park vind je een waterzuiveringsmuseum, een vleermuizenexpositie en de gistingstanks, die zijn ingericht tot vleermuizenverblijf. De locatie is ook bestemd voor mensen die (dag) structuur behoeven, voor integratie van statushouders en voor opleiding en stages. Het park is een plek waar, en van waaruit, veel soorten van activiteiten plaatsvinden op het gebied van (buurt) contacten, groen, water, vleermuizen, bouwwerken.

Van de LEADER gelden is een multifunctioneel ontmoetings- en educatiecentrum gerealiseerd, waar ruimte is voor in- en aanloop, sociaal culturele buurt activiteiten, natuur/water-educatie door informatie, excursies, cursussen, lezingen en de permanente vleermuizen expositie ‘Neede Vleermuizendorp’.
Natuurpark Kronenkamp is op 29/30 juni 2019 geopend.
Lees ook hoe de initiatiefnemers van dit project de financiering geregeld hebben in dit artikel (klik hier).

In deze video vertelt initiatiefnemer Gert Borgers over het project.

Regio Berkelland
Locatie Neede
Initiatiefnemer Stichting Natuurpark Kronenkamp
Website https://natuurparkkronenkamp.nl/
Stadium afgerond
Totale kosten € 240.655,-
Subsidie Leader € 120.000,-
Datum 2019