Het project Achterhoekse Angus Experience geeft een concrete invulling aan kringlooplandbouw en resulteert in bewustwording bij de consument over de consumptie van vlees. Het gaat om kalveren die geboren zijn, opgroeien en leven in de Achterhoek, in het zicht van de consument en de toerist. De kalveren begrazen percelen van boeren en particulieren en lopen ook in natuurgebieden. The Angus Experience levert een smaakvol en duurzaam geproduceerd stukje vlees op uit de eigen streek.

Als op een boerderij kalveren geboren worden, gaat 75 procent daarvan als ze 14 dagen oud zijn naar de reguliere kalfsvleesindustrie. 95 procent van het vlees uit de kalfsvleesindustrie wordt vervolgens naar het buitenland geëxporteerd. Binnen het project Achterhoekse Angus is gekozen voor een geheel andere aanpak. Bij ‘De Steenoven’ worden de melkkoeien gekruist met Black Angus stieren. Van de kalveren die vervolgens geboren worden, wordt 25 procent melkkoe. De overige 75 procent, grotendeels mannelijke dieren, gaan niet naar de reguliere kalfsvleesindustrie, maar blijven op het bedrijf om in alle rust en ruimte op te groeien. Zo krijgen ook deze dieren een goed leven met weidegang. Na een aantal jaren leveren ze een kwalitatief goed stuk vlees op, dat in de streek is geproduceerd. Het vlees wordt afgezet aan particuliere consumenten en horeca in de streek. Binnen deze vernieuwde aanpak is de afstand tussen boer en bord korter en is er minder ‘gesleep’ met dieren en met vlees. Door samen te werken ontstaat er tevens een netwerk dat de lokale economie een impuls geeft.

Binnen het project Achterhoekse Angus Experience wordt geïnvesteerd in extra maatregelen voor natuur, landschap en biodiversiteit op eigen grond en grond van particuliere grondbezitters die ‘pleegboer’ worden en de ossen gaan houden voor begrazing in kleine kuddes. Melkveehouderij ‘De Steenoven’ levert verder melk (VLOG gecertificeerd), ijs en vlees dat een extra meerwaarde heeft voor landschap en natuur, passend binnen de uitgangspunten van de kringlooplandbouw.
In dit project wordt vlees geproduceerd met aandacht voor dier, mens, natuur en omgeving. Prachtige en rustige dieren, zichtbaar voor consument en toerist door begrazing van het Achterhoekse coulissenlandschap op percelen van ‘De Steenoven’, maar ook bij particuliere grondbezitters in de regio, waardoor de biodiversiteit ook toeneemt. Dit project werkt verbindend tussen consumenten, restaurants, natuurorganisaties en opleidingen voor boeren en koks, de toekomstige producenten en afnemers.

Regio Bronckhorst
Locatie Hummelo
Initiatiefnemer VOF de Steenoven, Ronald Pelgrom
Website https://ijsvandesteenoven.nl/
Stadium lopend
Totale kosten € 368.958,-
Subsidie Leader € 120.000
Datum 2021