Een ambachtelijke, educatieve kaasmakerij op Boerderij Ruimzicht draagt bij aan educatie, optimalisatie en uitstraling van natuurinclusieve landbouw. Al sinds 1996 heeft Boerderij Ruimzicht zich als pionier op vele thema’s ingezet voor verandering. De aandacht die het bedrijf geeft aan sociale, economische en ecologische thema’s en de toepassing daarvan in de praktijk geven een doorkijk naar een variant van een toekomstbestendig landbouwsysteem. Boerderij Ruimzicht is een gecertificeerd biodynamisch (BD) landbouwbedrijf. BD-landbouw heeft vergaande doelstellingen op het gebied van natuur, milieu en dierenwelzijn. Op sociaal gebied wil zij midden in de maatschappij staan. Met de kaasmakerij werkt Boerderij Ruimzicht verder aan de inrichting en demonstratie van een florerend en natuurinclusief landbouwsysteem.

Met dit project worden de volgende stappen gezet:

1. De bouw van een kaasmakerij die bijdraagt aan alle gewenste toekomstige doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, dierenwelzijn, educatie, voedselkwaliteit en gezondheid (van zowel dier als mens). Boerderij Ruimzicht gaat verantwoorde, ambachtelijke Achterhoekse kaas produceren.

2. Professionalisering van educatie; dit is een thema dat extra aandacht verdient. De ervaringen van de transitie waar Boerderij Ruimzicht vorm aan geeft, kunnen via een gedegen educatief programma van belang zijn bij keuzes waar landbouw en maatschappij voor staan.

3 Demonstratie van het geheel: van intensief gangbaar melkveebedrijf in 1996 naar het multifunctionele, gemengde landbouwbedrijf dat Boerderij Ruimzicht nu is.

Doelstelling
Natuurinclusieve en duurzame landbouw in het Achterhoekse coulissenlandschap meer rendabel maken door het zogenaamde gemengde bedrijf een nieuwe versie te geven. Waarbij het volledige productieproces van gras tot kaas inzichtelijk gemaakt en uitgedragen wordt. De natuurinclusieve landbouw, waar Boerderij Ruimzicht al jaren voorloper in is, zal door dit project nog beter uitgedragen worden middels een educatieprogramma met (omliggende) scholen in combinatie met Proefbedrijf De Marke en andere (bio)bedrijven.
De ambachtelijke, natuurlijke wijze van kaas maken in combinatie met de natuurinclusieve bedrijfsvoering draagt hier aan bij. Door gebruik te maken van de van nature aanwezige bacteriën en schimmels wordt een kaassoort ontwikkeld die zeer regiospecifiek is; een echte Achterhoekse kaas.

Projectactiviteiten
De projectactiviteiten bestaan uit:

1. Bouw van een kaasmakerij met kaaskelder.

2. Uitwerken van een educatieprogramma en geven van gastlessen: onderwijsmodule opstellen in samenwerking met Zone College en Graafschap College Doetinchem, Warmonderhof in Dronten en met Agro Innovatiecentrum De Marke in Hengelo (gld).

3. Uitwerking en actief aanbieden van de workshop ambachtelijk kaasmaken

Foto’s: Jan-Ruland van den Brink

Regio Bronckhorst
Locatie Halle
Initiatiefnemer VOF Boerderij Ruimzicht
Website boerderijruimzicht.nl
Stadium lopend
Totale kosten € 250.133,-
Subsidie Leader € 120.000,-
Datum 2021