Om Barlo op de langere termijn leefbaar en aantrekkelijk te houden, worden de jongeren actief betrokken bij de gemeenschap. Hiervoor is door de gemeenschap een oud gebouw genaamd de Loods beschikbaar gesteld, waar de jongeren in een georganiseerde en veilige omgeving elkaar kunnen ontmoeten en gezamenlijk activiteiten organiseren. De Loods heeft in het verleden ook als jongerencentrum gefunctioneerd. Dit is de laatste jaren in het slop geraakt en het pand voldeed ook niet meer aan de eisen van deze tijd. De Loods wordt een ontmoetingsplek, voornamelijk gericht op jongeren.

Het beheer en bestuur van De Loods wordt overgenomen door een groep jongeren die nu nog in verschillende keten gehuisvest zijn. Ze zullen hierbij ondersteund worden door actieve volwassenen uit de buurtschap en Figulus Welzijn. Hierdoor wordt de betrokkenheid van de jongeren bij het actieve sociale buurtleven vergroot en gelijktijdig ontstaan leuke activiteiten voor de jongeren.

Het hoofddoel van het project is leefbaar en vitaal houden van Barlo. Dit project is echter vooral gericht op de jongeren. De jongeren willen actief bij Barlo betrokken
worden en blijven. De Loods is het alternatief voor de keten en de brug naar het actieve sociale leven in Barlo. Het is tevens een verantwoorde eigen omgeving voor de jongeren.

Hieronder ziet u het project als een fotoverhaal: bovenste foto (gemaakt door Theo Kock) is de stand van zaken medio 2022, de verbouwing van de Loods is bezig.
Daaronder ziet u de jongeren in hun oude ‘hok’, vervolgens fietsen ze naar De Loods (hun nieuwe onderkomen), krijgen daar de sleutel en nemen het pand in gebruik. Op de laatste foto’s ziet u de bouwplannen. Leuk om te weten: de jongeren kwamen voor de pitch zelf naar LEADER Achterhoek om te pleiten voor hun project. De parkeerplaats stond vol trekkers.

Regio Aalten
Locatie Barlo (Aalten)
Initiatiefnemer Figulus Welzijn, Zorg Coöperatie, Barlo Bocholt
Website https://deloodsbarlo.nl/
Stadium lopend
Totale kosten € 265.343,-
Subsidie Leader € 120.000,-
Datum 2019