Tijdens de overhandiging van de duurzame dorpsauto in Breedenbroek en Voorst. Op de foto ziet u de acht vrijwilligers die het project mogelijk maakten.

Door de aanschaf van een duurzame Dorpsauto voor Breedenbroek en Voorst (en omgeving) draagt de Stichting Modern Noaberschap bij aan het langer zelfstandig kunnen blijven wonen van de inwoners van dit gebied. Dit project betreft doelgroepenvervoer, van onder meer bejaarden en mensen met een beperking. Deze groep mensen kan niet zelfstandig voorzien in hun vervoersbehoefte; hun mobiliteit neemt dankzij de Dorpsauto toe. De elektrische auto wordt gereden door vrijwilligers.

Sinds de start van de Dorpsauto in 2016 is de behoefte aan vervoer de afgelopen jaren alleen maar gegroeid. De Stichting heeft duizenden ritten verzorgd. Met het aanbieden van deze vervoersvorm draagt dit project bij aan de leefbaarheid van Breedenbroek en Voorst en omgeving. LEADER Achterhoek investeert samen met de stichting in een duurzame (elektrische) auto, met hogere instap en met ruime bagageruimte voor hulpmiddelen als rollator en rolstoel. Een elektrische auto met voldoende actieradius (400 km per dag) die voldoet aan de toegankelijkheidscriteria kost rond de € 35.000. Met deze toekomstbestendige dienst kan de mobiliteitsvraag van de doelgroep, die daar zelf niet in kan voorzien, worden ingevuld, op basis van een kostendekkende vervoersprijs. Door deze laagdrempelige kilometerprijs kan de doelgroep contacten onderhouden en langer zelfstandig in de vertrouwde omgeving blijven wonen.

 

Regio Oude IJsselstreek
Locatie Breedenbroek en Voorst
Initiatiefnemer Stichting Modern Naoberschap
Website http://dorpsauto.nu/duurzaam.html
Stadium lopend
Totale kosten € 80.590,-
Subsidie Leader € 30.000,-
Datum 2021