foto: Esther Ruesen

Project kerkenpaden omvat de grondaankoop en aanleg van een fiets- en wandelpad met een groenstructuur langs de Keizersbeek, en ook de aanleg van een ontbrekende schakel in Harreveld (gemeente Oost Gelre). Bovendien wordt de routering verbeterd van de nabijgelegen kerkenpaden en geïntegreerd in het knooppuntensysteem. Het fietspad langs de Keizersbeek sluit aan op het doorgaande fietspad Doesburg-Bocholt, een grensoverschrijdend fietspad waardoor de ontsluiting in de grensregio wordt versterkt (Leader-regio Bocholter-Aa).

Kerkenpaden is een gemeentegrensoverschrijdend project van Achterhoek Toerisme, samen met Stichting Kerkenpaden Sinderen, Stichting ’t Olde Karrespoor De Heurne en Commissie Fietspaden van Dorpsbelangen in Harreveld. Het wordt gesteund door de gemeenten Aalten, Oude IJsselstreek en Oost Gelre. Er wordt samengewerkt met Waterschap Rijn en IJssel.

Aanleg van nieuwe paden past in het streven van Achterhoekse gemeenten om recreatie en toerisme in de regio te versterken. In een recent onderzoek van de Fietsersbond zijn kerkenpaden en waterbeleving hogelijk gewaardeerd. Dit gemeentegrensoverschrijdende project met een lengte van maar liefst 1.8 km draagt bij aan een verdere versterking van het routenetwerk. De paden worden aangelegd met Padvast; dit is een natuurlijk product uit de streek (gemalen grind/herbruikbaar). De paden worden duurzaam en langjarig onderhouden door de stichtingen.

Het toevoegen van paden draagt bij aan de leefbaarheid in het gebied; beide stichtingen hebben samen meer dan 100 vrijwilligers die betrokken zijn bij de aanleg en onderhoud, wat een wezenlijke bijdrage levert aan de sociale cohesie in het gebied. Daarnaast trekken de paden veel recreanten en toeristen die bestedingen doen in het gebied. Dit draagt bij aan de economische vitaliteit van het gebied, waarbij de ontsluiting van bedrijven (waaronder horeca en aanbieders van streekproducten) wordt verbeterd.

In dit geval wordt er bovendien werk met werk gemaakt en nauw samengewerkt met de aanleg van een onderhoudspad van het waterschap Rijn en IJssel in combinatie met de aanleg van een groenstrook. De werkwijze is nieuw; de stichtingen werkte tot dusverre vooral op eigen grondgebied en werken in dit tracé samen. Daarnaast is de samenwerking met het Waterschap Rijn en IJssel vernieuwend. Hierdoor ontstaat een integrale kwaliteitsslag.

 

Regio Aalten, Oost Gelre, Oude IJsselstreek
Locatie Aalten, Oost Gelre, Oude IJsselstreek
Initiatiefnemer Achterhoek Toerisme
Website www.achterhoek.nl
Stadium lopend
Totale kosten € 121.043,-
Subsidie Leader € 60.522,-
Datum 2020