Jos Scholte (l.), Toon Tankink (m.) en Huub Scharenborg (r.). Foto: Theo Kock.

In Rekken wordt het voormalig RK-kerkgebouw herbestemd en opnieuw in gebruik genomen zodat er nieuwe kansen en mogelijkheden komen op het gebied van leefbaarheid en recreatie/toerisme. Deze nieuwe kansen voor het gebouw ontstaan door het in te richten als een multifunctionele ontmoetingsruimte voor alle Rekkenaren en door de mogelijkheid te bieden om te overnachten in de voormalige kerk. Ook worden voor de Rekkense verenigingen nieuwe gebruiksmogelijkheden gerealiseerd in de Kerk op het Kip.

De voormalige RK kerk krijgt een nieuwe bestemming. De herbestemming maakt onderdeel uit van het overkoepelende plan ‘Aantrekkelijk Rekken’. Het doel is om het kerkgebouw te blijven gebruiken als ontmoetingsplek, waar het gebouw door de tijd heen ook altijd voor heeft gediend. Het gebouw zal toegankelijk zijn voor de gehele Rekkense gemeenschap; iedereen moet er gebruik van kunnen maken. Het uiteindelijke doel is om samen met de andere accommodaties gelegenheid te bieden aan Rekkenaren om zich op sociaal-, cultureel- en welzijnsgebied verder te ontplooien. Het gebouw wordt duurzaam en innovatief aangepast, waardoor het toekomstbestendig zal zijn. Naast het faciliteren van bestaande activiteiten worden er ook nieuwe activiteiten in het gebouw ontwikkeld, zoals overnachtingsmogelijkheden. Er worden drie ruimtes gecreëerd waar gasten op een onvergetelijke wijze de nacht door kunnen brengen. Het kerkgebouw wordt tevens een rust- en bezinningsplek in de nog te realiseren wandel- en fietsroute die de werktitel ‘Van Bisdom Münster naar Bisdom Utrecht v.v.’ meegekregen heeft. Vanaf Münster naar Rekken is ongeveer 72 km. Van Rekken naar Utrecht is 122 km. Het overnachten in een (voormalige) kerk is niet alleen uniek voor de Achterhoek, het geeft tevens invulling aan de vraag naar overnachtingsmogelijkheden in onze regio, zeker voor de doelgroep waar de initiatiefnemers van dit project zich op richten.

Als het kerkgebouw aangepast is, biedt het op cultureel gebied veel mogelijkheden en kunnen er bijvoorbeeld exposities georganiseerd worden, maar ook muziek-, toneel- en filmvoorstellingen. Dit zijn activiteiten waar in Rekken de voorzieningen tot op heden voor tekortschoten of simpelweg ontbraken. Het kerkgebouw blijft door het hergebruik niet alleen behouden als historisch en beeldbepalend gebouw, maar biedt door de nieuwe gebruiksmogelijkheden ook economisch een toegevoegde waarde voor Rekken en omgeving. De plannen van de inwoners van Rekken om gezamenlijk de monumentale horecagelegenheid naast het kerkgebouw gedeeltelijk in stand te houden spelen hier ook een belangrijke rol in. De plannen voor dit kerkgebouw kunnen niet los gezien worden van de breed gedragen toekomstvisie Aantrekkelijk Rekken. Deze visie gaat uit van een vitaal leefbaar dorp door een integrale benadering van alle gemeenschappelijke voorzieningen en het onderbrengen van de exploitatie daarvan in één dorpscoöperatie, voor en door alle Rekkenaren.

 

Regio Berkelland
Locatie Rekken
Initiatiefnemer Stichting behoud Kerkgebouw Martelaren van Gorcum
Website https://kerkophetkip.com/
Stadium lopend
Totale kosten € 254.028,-
Subsidie Leader € 120.000
Datum 2021