Ontmoetingsplek/schoolplein Vierakker/Wichmond – update

Als vanuit de bevolking van Wichmond de wens komt om een schoolplein annex ontmoetingsplek te ontwikkelen bij basisschool De Garve, krijgt LEADER Achterhoek een verzoek om subsidie toe te kennen. Het is dan 2018. Er is geen geschikte plek had voor dorpsactiviteiten, leggen de aanvragers uit. De ontmoetingsplek kan een wezenlijke bijdrage leveren aan een rijkere leef- en leeromgeving in Wichmond en Vierakker. Susanne Basten, directeur van de basisschool, vertelt hoe het nu, in 2022, gaat met het plein.

De ontmoetingsplek is aangelegd op het schoolplein van De Garve, zodat er voor de leerlingen mogelijkheden komen tot avontuurlijk ontdekken en spelen. Het schoolplein is geschikt gemaakt om als groep samen te luisteren en te leren en om het hele jaar door voorstellingen en vieringen plaats te laten vinden. Het plein heeft een natuurlijke inrichting gekregen, om het natuuronderwijs beter te kunnen vormgeven.

Susanne Basten is sinds 1 augustus 2022 directeur van de basisschool. “Het gaat heel goed met het plein. We merken dat er na schooltijd en in de weekenden veel kinderen spelen en dat de ouders elkaar ontmoeten. Ook wordt er na de kerkdiensten samen opgelopen. De kinderen zijn heel blij met hun plein, ze genieten er iedere dag van. Net als de leerkrachten, trouwens. Het is zomer en winter een superfijn plein.” De begroeiing van het plein is nog heel jong. “We kijken nog of we er iets bij moeten zetten om het nog groener te maken. We zouden fruitbomen heel leuk vinden. En verder is het plein gewoon af.”

In maart 2022 krijgt De Garve zelfs een prijs toegekend voor het plein vanwege de herinrichting van het schoolplein. De Garve wint daarmee de tweejaarlijkse onderwijsprijs Gelderland in de categorie basisonderwijs. Gedeputeerde Peter Kerris reikt de prijs uit in het Huis der Provincie in Arnhem. Het is een groen, open ontmoetingsplein waar ook de bewoners van het dorp gebruik van kunnen maken. Basten: “We zijn er ontzettend trots op!”

 

Regio Bronckhorst
Locatie Wichmond
Initiatiefnemer Vereniging voor interconfessioneel (RK/PC) basisonderwijs te Wichmond/Vierakker
Website www.bsdegarve.nl
Stadium afgerond
Totale kosten € 80.848,-
Subsidie Leader € 40.242,-
Datum 2018