Jaarlijks vinden de Horeca Talentendagen plaats in het DRU Industriepark in Ulft. Het is een tweedaags evenement van de Stichting Horecatalent Achterhoek en een begrip in horeca en horecaonderwijs in de Achterhoek. In nauwe samenwerking met het onderwijs wordt via wedstrijden, demonstraties en presentaties gewerkt aan vakmanschap bij de jonge generaties koks en bediening. Met het project ‘Trots op regionaal vakmanschap: duurzame gastvrijheid in de Achterhoek’ wil de Stichting Horecatalent Achterhoek een volgende fase in. Het project wordt ondersteund door Slow Food Achterhoek en de regionale afdelingen van KHN.

De nieuwe Horeca Talentendagen verschillen in twee opzichten van de oude. Werken met duurzame, regionale producten en volgens duurzame principes (seizoen, geen voedselverspilling, meer groenten) wordt een vanzelfsprekendheid. Daarbij ligt het in de bedoeling om – met dezelfde duurzame uitgangspunten – het horecabedrijfsleven veel meer te betrekken. Leerlingen worden aan leermeesters/chefs uit de regio gekoppeld en prikkelen horecabedrijven om structureel aandacht te geven aan de inzet van duurzame producten uit de regio. Belemmeringen in de keten ‘producent – groothandel – horecabedrijf’ worden te lijf gegaan door het brede netwerk in de sector. Als bestaande en aankomende horecatalenten kunnen toveren met de mooie producten uit de Achterhoek, maakt dit het gebied in gastronomisch opzicht meer onderscheidend (toerisme) en ontstaan meer afzetmogelijkheden voor regionale producenten. Een b(l)oeiende horeca draagt bij aan de economie en de leefbaarheid in de streek.

Vaak ontbreekt het in de opleidingen en ook in de praktijk aan kennis om duurzamer geproduceerde ingrediënten en gerechten met een streekeigen karakter in te zetten in de horeca. Daarom is het de bedoeling om kennis, vakmanschap en bewustzijn op een aansprekende manier op een hoger plan te brengen. Dit wil de Stichting Horecatalent Achterhoek doen door extra workshops, combinaties van producenten en horeca, aansprekende chefs (juist ook van buiten de regio), een pop-up restaurant en debat.
Dit project vergt fikse investeringen: in tijd (contacten leggen, plannen doorpraten en uitleggen, steun verwerven, partijen bij elkaar brengen, gesprekken met de groothandels om hen vertrouwd te maken met de nieuwe kwaliteitseisen én het beschikbare aanbod) en in geld. Er komen 11 extra workshops, met kosten voor workshopleiders, hogere inkoopkosten die onvermijdelijk zijn bij duurzame, kleinschalige productie. Er is extra materiaal nodig, waaronder werktafels en ‘kachels’. Werktafels zijn te huur, maar kachels (de horecanaam voor een fornuis) niet; het is de bedoeling om de 25 jaar oude gasgestookte fornuizen uit oogpunt van duurzaamheid en veiligheid te vervangen door elektrische. Dat is ook een wens van het DRU Industriepark. Dit is echter een flinke eenmalige uitgave.

De LEADER aanvraag bedraagt €65.554 euro voor twee jaar. Na deze periode kan het project zonder subsidie verder.
Voor dit bedrag willen de initiatiefnemers het volgende realiseren:

 1. Het project is een vervolg op de reeds tien jaar bestaande Horecatalentendagen. Er worden 11 extra workshops en demonstraties en proeverijen georganiseerd. De kosten nemen toe door hogere inkoopkosten en omdat er extra materieel moet worden gehuurd of gekocht. De Achterhoekse horeca wordt actief betrokken.
 2. De Horeca Talentendagen verheugen zich op Sligro als productsponsor, naast een aantal andere partijen als programmasponsors. Het vergt tijd en overleg om groothandels mee te gaan nemen in de assortiments-ontwikkeling die de initiatiefnemers van dit project voor zich zien. Vermoedelijk is het de eerste twee jaar noodzakelijk om producten bij te moeten kopen bij regionale producenten.
 3. De Stichting Horecatalent Achterhoek beschikt net over een ANBI-verklaring. Daardoor is het in de praktijk erg lastig om bijdragen van vermogensfondsen te verkrijgen voor extra activiteiten. De LEADER bijdrage maakt het mogelijk om de extra component van duurzaam regionaal aan het bestaande programma te kunnen toevoegen en de daarvoor benodigde activiteiten te kunnen organiseren en contacten te leggen.
 4. Een uitbreiding van het project vraagt extra communicatie en communicatiemiddelen.

Doelstelling project

 1. Bewustwording bij aankomende en bestaande horecaprofessionals over duurzame regionale producten met de nadruk op praktische toepasbaarheid, door hen aan elkaar te koppelen in een prikkelende setting van wedstrijden en workshops.
 2. Draagvlak bij chefs en restaurateurs van de horecabedrijven in de Achterhoek voor lokaal duurzaam voedsel en begrip voor de bijzondere mogelijkheden van Achterhoek-profilering.
 3. Helpen oplossen van knelpunten in de keten producent – groothandel – horeca
 4. Indirect bijdragen aan het behoud van interessante werkgelegenheid voor de nieuwe generaties koks en behouden wij hen voor de streek.
 5. Verrijking van het toeristisch aanbod.
 6. Economische impulsen.

De jaarlijkse Horeca Talentendagen zijn het middelpunt. Het evenement kan op termijn uitgroeien tot een breder evenement voor de promotie van Achterhoek Food.

Beoogd resultaat: 

 • Het enthousiasme voor duurzame streekproducten bij horecaleerlingen én leermeesters is vergroot.
 • Er is een convenant tussen marktpartijen (chefs, restaurateurs, cateraars, producenten) en belangenorganisaties om de kennis, inzet en afzet van duurzame regionale producten in het eigen bedrijf te bevorderen
 • De beste 40 leerlingen van horeca kok/gastheer opleidingen hebben actief deelgenomen aan de wedstrijden op de HTD
 • 200 leerlingen hebben drie workshops gevolgd en daarmee studiepunten behaald
 • Horecabedrijven weten wat de mogelijkheden zijn om meer met regionale producten te doen
 • 80-100 horecabedrijven hebben te kennen gegeven aan het programma deel te nemen en dit te vertalen in hun menukaart; in ruil hiervoor ontvangen ze het predikaat: Trots op onze streekkeuken
 • 40 extra regionale producten geschikt voor horeca zijn opgenomen in het aanbod van de horecagroothandels
 • Een aantal belemmeringen in de keten van producent tot horecabedrijf is opgeruimd
 • Pop-up restaurant gedurende twee dagen in de DRU met gastchefs en gastproducenten
 • Slow Food Achterhoek borgt de aspecten duurzaam + regionaal middels een voor inkopers en chefs (en producenten en groothandels) bruikbare checklist

Een impressie van de talentendagen in het Dru Industriepark ziet u door op deze link te klikken.

Een impressie van Achterhoek Kookt in het Dru Industriepark (2022) ziet u hier:

 

 

Regio Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk
Locatie Achterhoek
Initiatiefnemer Stichting Horecatalent Achterhoek
Website https://www.horecatalentachterhoek.nl/
Stadium in ontwikkeling
Totale kosten € 119.456,-
Subsidie Leader € 59.728,-
Datum 1-12-2020