Het dorp heeft het beeldbepalende, cultuurhistorische kerkgebouw, dat ook een grote emotionele waarde heeft, teruggekocht. Door samenwerking te zoeken met ’t Dorpshuus willen de initiatiefnemers het stenen gebouw weer tot leven brengen. Een gebouw voor en door het dorp gerealiseerd krijgt hiermee een nieuwe toekomst en bestaansrecht.

Op 19 maart 2013 werd het nieuwe pastorale beleid van De Verrijzenis Parochie gepresenteerd. Vanwege de verder dalende aantallen vrijwilligers, kerkgangers en pastores en de financiële situatie werden er van de elf kerken van de parochie acht afgestoten. Eén daarvan is de kerk in Varsselder – Veldhunten. De formele onttrekking aan de eredienst heeft 23 november 2014 plaatsgevonden. Hiermee werd de ziel uit het kerkgebouw gehaald en ontstond de reële vrees dat ‘ons’ kerkgebouw in de toekomst ten onder kon gaan aan de sloophamer. Tijdens diverse bijeenkomsten in het dorp bleek dat het gebouw (en bijbehorende begraafplaats) naast een cultuurhistorische waarde een grote emotionele waarde heeft. Dankzij de inspanningen van enkele initiatiefnemers heeft in oktober 2017 de overdracht van het kerkgebouw (en begraafplaats) vanuit het bisdom/parochie naar de nieuwe eigenaar Vereniging Kerkgebouw Varsselder -Veldhunten plaatsgevonden. Op dit moment kent de vereniging ruim 200 leden.

Vereniging Kerkgebouw, de Vereniging Dorpsbelangen V-V en Stichting Gemeenschapshuis Varsselder – Veldhunten hebben een plan opgezet om het kerkgebouw weer nieuw leven in te blazen en aldus het gebouw weer inhoud en toekomst kunnen geven. Gezien de ligging naast elkaar, is het idee ontstaan om de verbinding met elkaar te zoeken. Hierdoor kun je door eerst te delen, vervolgens vermenigvuldigen. Concreet willen ze dit doen door het Kerkgebouw fysiek, middels een overkapte gang, te verbinden met ’t Dorpshuus. De overkapping wordt voorzien van zonnepanelen. Door deze overkapping kan het Kerkgebouw betrokken worden bij de programmering van ’t Dorpshuus, en nieuwe mogelijkheden bieden voor het programmeren van activiteiten voor ons rijke verenigingsleven. Ook kunnen ze een locatie bieden aan evenementen van verenigingen/partijen uit omliggende dorpen. Diverse concrete plannen zijn al bedacht en gepland, zoals een dorpsontbijt, een winterfair en een evenement tijdens Halloween. Ook zal de kerk worden gebruikt voor films, exposities, concerten, herdenkingen en cursussen. Uiteindelijk zal ons kerkgebouw weer onderdeel uitmaken van het hedendaagse dorpsbeeld en dorpsplein.

Regio8 maakte de volgende video over het project:

 

 

Op de foto links Toon van de Wetering (voorzitter vereniging kerkgebouw Varsselder Veldhunten) Like Immink secretaris dorpshuis en Wim Klompenhouwer (rechts). Foto: Theo Kock.

 

 

 

Regio Oude IJsselstreek
Locatie Varsselder-Veldhunten
Initiatiefnemer Vereniging Dorpsbelangen V-V / Vereniging Kerkgebouw en ’t Dorpshuus
Website https://varsselderveldhunten.nl/index.php/t-dorpshuus/home-t-dorpshuus
Stadium lopend
Totale kosten € 78.090,-
Subsidie Leader € 39.000
Datum 2021