Kindcentrum Wis en Wierig creëert een inclusieve, groene ontmoetingsplek voor jong en oud in Gaanderen. Deze plek draagt bij aan een verbetering van de leefbaarheid en sociale cohesie in Gaanderen en aan de natuureducatie en -beleving van de kinderen in het dorp.

Kindcentrum Wis en Wierig is gelegen in het groen, aan de rand van het dorp. De school ligt prachtig in het groen maar het plein was niet aangelegd om op te spelen en te leren. Ouders vonden dit erg jammer, zij zien hun kinderen graag meer van de natuur ontdekken. Een groep ouders heeft daarom het idee opgevat om het speelplein van Wis en Wierig te vergroenen en meer een educatieve- en ontmoetingsfunctie te geven. Het projectplan voor de Speel- en ontmoetingsplek is opgesteld aan de hand van de uitkomsten van oriënterende bijeenkomsten waar de buurtbewoners actief bij betrokken werden.

Ontmoetingsplek
Volgens de gemeente Doetinchem, waar Gaanderen bij hoort, was er binnen het dorp behoefte aan een ontmoetingsplek waar het gehele jaar door wat te beleven is en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het nieuwe schoolplein krijgt daarom een belangrijke ontmoetingsfunctie in het dorp.

Positieve bijdrage
Een Groen Schoolplein draagt positief bij aan de gezondheid, het welzijn en welbevinden van alle kinderen. Een groen plein heeft een positieve invloed op de concentratie en leerprestaties van kinderen. Het groene plein is een inclusieve speelplek waar kinderen elkaar tijdens en na schooltijd ontmoeten en samen spelen. Op een groen plein neemt het pestgedrag af, het geeft kinderen de ruimte te ontspannen en bieden tal van mogelijkheden voor veelzijdig en intensief bewegen én het verleggen van grenzen.

Buitenschool
De kinderen kunnen buiten les krijgen op het nieuwe landschapsplein. Er was behoefte aan een plek om als groep samen te luisteren en te leren en om voorstellingen en vieringen te laten plaats vinden. Een Groen Schoolplein prikkelt de fantasie en leert over het belang van de natuur. Tijdens én na schooltijd. Een Groen Schoolplein biedt alle mogelijkheden om onderzoekend te spelen en te leren. Op een landschapsplein beleven kinderen elke dag de natuur en krijgen ze levendige buitenlessen. Een groen schoolplein brengt creativiteit, speelruimte, ontdekking en avontuur!

Regio Doetinchem
Locatie Gaanderen
Initiatiefnemer OBS Wis en Wierig (onderdeel van stichting IJsselgraaf)
Website wisenwierig.nl
Stadium afgerond
Totale kosten € 98.580,50
Subsidie Leader € 49.290,-
Datum 2021