Stadsboerin Doetinchem is een initiatief van Ellen Willems, dat heeft geleid tot de opzet van een stichting die wordt ondersteund door vrijwilligers. De missie van de (non-profit) stichting is om meer verbinding met natuur, de herkomst van eten en tussen mensen tot stand te brengen.
(Foto: Jan Ruland van den Brink)

Stadsboerin wil een groene sociale huiskamer in Doetinchem realiseren waarbij op laagdrempelige wijze verbinding van mensen onderling (sociale cohesie) én met de herkomst van hun voedsel tot stand wordt gebracht, door met elkaar te tuinieren, te koken, te eten en informatie uit te wisselen.
In 2019 is de stichting op kleine schaal samen met vrijwilligers een stadsboerderij met moestuin, bloemenpluktuin, dieren en wijngaard gestart. Op zes dagen per week wordt hier door vrijwilligers samen gewerkt. Met de oogst wordt ook gekookt door vrijwilligers voor de aanschuiftafel. Iedereen kan aanschuiven voor een gezonde en goedkope maaltijd. Groenten kunnen gekocht worden bij de Stadsboerin. Doelstelling van het project is om in drie jaar tijd onze activiteiten op te schalen en nieuwe activiteiten te ontplooien
zodat er voldoende capaciteit en bereik gerealiseerd wordt om het initiatief op lange termijn op grotere schaal te kunnen voortzetten.

Concreet zijn/worden binnen dit project de volgende activiteiten uitgevoerd:

1. Ontwikkeling/opschaling activiteiten:
1.1: Aanschuiftafel
Meerdere dagen in de week worden met vrijwilligers avondmaaltijden en lunches gekookt. Mensen die anderen willen
ontmoeten kunnen voor een klein bedrag aanschuiven. Op dit moment trekt de avondmaaltijd gemiddeld 30 mensen per
maaltijd en dit aantal groeit.

1.2. Workshop betaalbaar koken met duurzame streekproducten
Aanvullend is het de bedoeling om maandelijks een workshop te organiseren voor mensen die gezond willen leren koken met een
kleine beurs. Ze gaan samen in de tuin op zoek naar lekkere groenten en maken met elkaar een maaltijd.

1.3. Workshop (basis)scholen
Omdat met name kinderen de binding met hun voedsel verloren zijn, wil Stadsboerin maandelijks workshops houden voor
kinderen in de basisschoolleeftijd. Te starten met tuinieren en oogsten en daarna samen met de oogst iets lekkers
maken. Er is aandacht voor de manier waarop voedsel groeit, hoe onze dieren leven en hoe je gezond iets lekkers
kunt maken. Na afloop gaan de restjes naar de kippen en de composthoop.

1.4.Toeristisch arrangement “Eten bij de boer
De locatie van de Stadsboerin is uniek en heeft een rijke historie. Het initiatief brengt na jarenlange leegstand en
verloedering weer natuurontwikkeling, een fijne rust- en ontmoetingsplek voor bewoners en toeristen en geeft de locatie
een nieuwe invulling. Naast de recreatieve functie ziet Stadsboerin ook mogelijkheden om met dit initiatief het toeristische aanbod
in de regio te versterken. In de zomermaanden is het plan om speciaal voor de toeristen het arrangement ‘Eten met de Boer’ te
organiseren.

1.5 Oogst en lentefeest
Om mensen kennis te laten maken met de herkomst van eten, houdt Stadsboerin een jaarlijks een Oogstfeest en Lentefeest. Het
zullen dagen zijn met veel workshops over tuinieren en koken, waarbij samengewerkt wordt met de Achterhoekse
boeren.

2. Ontwikkeling sociale voedselproductie
Om dee sociale activiteiten te kunnen uitvoeren en bekostigen, maar ook om aan de lokale vraag naar streekproducten
te kunnen voldoen, moeten de tuinen opgeschaald worden. Deze opschaling heeft in eerste instantie betrekking op sociale
voedselproductie.

Waterrijk
Met Stichting Naobers van Waterrijk in de wijk Dichteren is Stadsboerin een samenwerking gestart. De Naobers koken nu
3 dagen en vanaf september 5 dagen per week maaltijden voor alleenstaande ouderen. De groente voor deze maaltijden
worden betrokken bij de Stadsboerin. Dat betekent dat er z.sm. voor 600 maaltijden per maand groenten geteeld zullen moeten
worden.

De voedselpakketten van de Voedselbank bevatten te weinig verse producten. Door een tweede moestuin in te richten
voor de productie van gezonde voeding voor de voedselbank wil Stadsboerin hier iets aan veranderen. Hierdoor wordt gezond
en duurzaam voedsel ook bereikbaar voor mensen met een kleine beurs.
Om de ouderen van Waterrijk en de Voedselbank en groentepakketten doorlopend te kunnen voorzien, zijn investeringen nodig. Er moet een tweede moestuin komen en een grote koeling is nodig om producten te kunnen bewaren. Daarnaast moet er geïnvesteerd worden in een transport bus om ingrediënten en pakketten te kunnen
transporteren.

3. Vergroten capaciteit groentetuin en verbeteren bereikbaarheid en uitstraling Stadsboerin

Begin van het jaar is gestart met de invulling van het terrein. Om in de toekomst meer inwoners te kunnen voorzien van groenten en bezoekers en vrijwilligers te kunnen ontvangen,
zijn de volgende investeringen nodig:

– Aanleg en bewerking van nieuwe groentetuin (verhogen capaciteit voor Waterrijk, Voedselbank en groentepakketten
voor omwonenden);

  • Aanschaf zitmaaier voor het onderhoud;
  • Plaatsing buitenmeubilair om gezamenlijk te kunnen eten tijdens Aanschuiftafel;
  • Installatie koelcel om oogst langer te kunnen bewaren.
  • Plaatsing informatieborden om de bereikbaarheid van de locatie te verbeteren en om de informatievoorziening op
    terrein van Stadsboerin zelf te verbeteren over de geteelde producten op het land. De uitvoering zal net als in de
    afgelopen periode grotendeels worden uitgevoerd door vrijwilligers die het initiatief een warm hart toedragen.
Regio Doetinchem
Locatie Doetinchem
Initiatiefnemer Stichting Stadsboerin Doetinchem
Website https://stadsboerindoetinchem.nl/
Stadium afgerond
Totale kosten € 209.434,-
Subsidie Leader € 104.332,-
Datum 2020