Dit project behelst de realisatie van een eigentijds VVV Inspiratiepunt in Winterswijk dat op een interactieve en inspiratievolle manier het verhaal vertelt van de streek en de Achterhoek. Het doel is om gasten en inwoners te inspireren om erop uit te gaan in de gemeente Winterswijk en de Achterhoek. De VVV is gesitueerd in het voormalige raadhuis van Winterswijk.

In een snel veranderende wereld veranderen ook de wensen en behoeften van gasten. Digitalisering zorgt ervoor dat fysieke VVV-locaties een andere rol krijgen en dat informatievoorziening en -overdracht op een aangepaste wijze dient te worden ingevuld. Storytelling, interactiviteit en beleving zijn hierbij belangrijke sleutelbegrippen. Achterhoek Toerisme wil, in samenwerking met plaatselijke VVV’s, de VVV kantoren een upgrade geven zodat deze kantoren de toeristische gast op een hedendaagse wijze kan benaderen en verleiden tot een bezoek aan een van de vele mooie plekken in Winterswijk, de omgeving en de Achterhoek.

Een VVV Inspiratiepunt is een vernieuwende manier van toeristische informatievoorziening en is gebaseerd op drie principes:

– beleving
– inspiratie
– verkoop

Het Inspiratiepunt geeft een echte toeristische beleving met een duidelijke couleur locale (80%) en tegelijkertijd de sfeer van de Achterhoek (20%) weer. Zo wordt de lokale beleving gekoppeld aan de regio. Met een Inspiratiepunt komen we tegemoet aan de nieuwe wensen van de gast. De gast van morgen wil storytelling, interactiviteit en beleving ter ondersteuning van een keuze die gemaakt wordt uit het brede aanbod. Samen met Achterhoek Toerisme, de gemeente Winterswijk, de ondernemers in de toeristische sector en overige stakeholders maken we in Winterswijk die omslag.

In het Inspiratiepunt in Winterswijk staan de USP’s van Winterswijk centraal. Dit zijn het Nationaal Landschap Winterswijk, Mondriaan, het winkelcentrum, de groene grens en de Steengroeve. Deze USP’s worden ook via routes, toeristische producten en arrangementen gepromoot. De VVV fungeert hiermee als startpunt voor een verdere beleving van de stad en de omgeving. Doel is om gasten en inwoners aan te zetten om meer te gaan beleven in de regio en daarmee economische stimulering te bewerkstelligen.

Regio Winterswijk
Locatie Winterswijk
Initiatiefnemer Aanvrager: Stichting Winterswijk Marketing / VVV Winterswijk
Website 100procentwinterswijk.nl
Stadium afgerond
Totale kosten € 152.000
Subsidie Leader € 76.000
Datum 2020