Platform Achterhoek Food: van grond tot mond

Platform Achterhoek Food is in 2019 vanuit LEADER Achterhoek opgericht met als belangrijkste doel om structureel te werken aan het verduurzamen van de voedselketens in de Achterhoek. Van grond tot mond. Binnen het meerjarige programma van LEADER Achterhoek is voedsel een speciaal aandachtspunt, geagendeerd door ondernemers, Achterhoek Toerisme en verenigingen van streekproducenten.

De voedselsector, Achterhoek Food, is een vitale sector voor de Achterhoek met bijna twintig procent van de bedrijvigheid, die in totaal 78% van het grondgebied van de regio benut. Uit een analyse van Wageningen Universiteit (WUR) bleek dat er kansen zijn voor de regio, met name als ondernemers ingezet wordt om het nog aanwezige vakmanschap te benutten voor belangrijke trends in food op het gebied van lokale herkomst, duurzaamheid en smaak. Deze analyse leest u hier. Het belang hiervan is alleen maar duidelijker geworden door de wereldwijde coronacrisis, er is meer dan ooit aandacht voor gezonde voeding, die duurzaam is geproduceerd en afkomstig is uit de regio. Gedeputeerde Jan Markink is voorzitter van platform Achterhoek en Maurits Steverink coördinator en aanspreekpunt.

Activiteiten en stip op de horizon
Vanuit Achterhoek Food is een aantal activiteiten ondernomen. Ruim 60 ondernemers en initiatiefnemers zijn ondersteund bij het opzetten van vernieuwende activiteiten op het gebied van teelt, bereiding of educatie. Inmiddels zijn zo’n vijftien projecten door LEADER Achterhoek goedgekeurd of in procedure en is er ruim €1 miljoen benut. Dit resultaat draagt bij aan educatie, geeft meer en beter foodaanbod en versterkt de samenwerking tussen ondernemers.
Om te komen tot een krachtig netwerk én gezamenlijk doel wordt afgestemd met andere actieve netwerken zoals Pak An, Achterhoek IN Beweging, Achterhoek Toerisme, Cultuurpact Erfgoed Achterhoek en Liemers, beide Rabobanken en verschillende verenigingen zoals Slow Food Achterhoek en de Vereniging van Streekproducten. Daarnaast is contact met bestuurlijke gremia zoals de tafels van de Achterhoek Ambassadeurs en het portefeuille overleg Vrijetijdseconomie en wethouders en ambtenaren van de LEADER gemeenten. In december 2019 is een Ronde Tafel bespreking gehouden bij de DRU Cultuurfabriek met diverse belanghebbenden en is ervoor gekozen om Achterhoek Food als verbinder te benutten om zo de regio te profileren als dé regio waar natuurinclusief Wonen, Werken en Eten normaal is.

Activiteiten 2020
Achterhoek food zet in 2020 in op meer projecten en het ondersteunen van vernieuwende initiatieven en samenwerking in ketens. We ondersteunen foodbedrijven die zich willen vestigen in de Achterhoek en werken aan een visiedocument De Meerwaarden van Achterhoek Food

Enkele voorbeeldprojecten

Geitenkaas De Brommels: Inspirerend voorbeeld van een agrarische onderneming die groot is geworden door klein te blijven. Met hulp van LEADER is de kaasmakerij vergroot én de samenwerking met andere kleinschalige ondernemers. Hierdoor neemt het aanbod van bijzondere kaassoorten toe en hier is landelijk belangstelling voor.

Goed gevulde Varkens. Varkens leveren bijdrage aan circulaire Achterhoek economie. Verschillende reststromen van supermarkten en verwerkers worden nu benut voor het produceren van scharrelvarkensvlees. Mooi voorbeeld van het werken aan kringlooplandbouw op een zeer smakelijke manier.

Vloermouterij Mastenveld. Eerste kleinschalige mouterij in Nederland waardoor streekbier en whisky (weer) gemaakt kan worden van regionaal graan. Nog vaak denken we bij streekbier dat dit ook gemaakt wordt van lokaal graan, maar dat is nog zelden zo omdat een kleinschalige mouterij ontbrak. Nu niet meer en heeft de Achterhoek als eerste regio weer een eigen mouterij en kunnen streekbieren ook werkelijk gemaakt worden met lokale eigen graan. Zie bijvoorbeeld Wentersch bier ‘gevloerd’.

Raken met Smaken. Food designer Katje Gruijters is ondersteund in samenwerking met het Cultuurpact Erfgoed Achterhoek en Liemers en Rabobank. Katja laat op inspirerende wijze zien hoe je op hedendaagse wijze het bijzondere  van ons eigen voedsel kunt presenteren aan de wereld. Dus Achterhoek kruip uit je schulp!

Stadsboerin Doetinchem. Voedsel (verbouwen, bereiden en samen eten) verbindt en verwondert mensen. Bij de Stadsboerin Ellen Willems ontmoeten mensen elkaar met de stadsboerderij voor voedsel geteeld wordt als huiskamer van Doetinchem, de ontmoetingsplek voor jong en oud. Social Gastronomy is de Engelse term voor dit fenomeen.

Keunenhuis. No waste chefkok Nel Schellekens illustreert met oneindig veel en energie hoe je volledig en compleet kunt genieten en eten uit eigen regio. Een magneet voor chefs en producenten uit heel Nederland en zet daarmee de Achterhoek landelijk op d e kaart als culinaire regio.

Bovenstaande zijn enkele voorbeelden van projecten en laten zien dat de Achterhoek, wanneer we goed samenwerken, binnen 10 jaar het Italië van Noordwest Europa kan worden, zegt Maurits Steverink. “We geven opnieuw invulling aan de beroemde campagne Vakmanschap is Meesterschap van ooit Grolsch, een slogan die illustreert wie zijn als regio en wederom kunnen omarmen”.

Oproep
Heeft u een idee voor een foodproject of heeft u een concreet foodproject? Neem contact op met Maurits Steverink, coördinator Foodprojecten. U bereikt hem door hier te klikken. 

Nieuwsbrief

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.

Contact informatie

Foto van Jolanda Kemna

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland
Leader Achterhoek is onderdeel van 8RHK Ambassadeurs

Logo's Logo's Logo's
Volg ons
© 2022 - LEADER Achterhoek heeft zijn website laten maken door Fervent Digital.

Fatal error: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0